Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

SERVICII SOCIALE

 

1. Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vincenzo Morinello" cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr. 144, tel. 0235/481626
- Centrul de asistenta comunitara "Mâini Intinse" ofera servicii sociale specializate de ingrijire si asistenta la sediul centrului si la domiciliul persoanelor varstnice.

2. Centrul Diecezan Caritas" - Centrul de Ingrijire la Domiciliu Husi, cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr. 25
- "Centrul de ingrijire la domiciliu" ofera servicii sociale specializate de ingrijire si asistenta la domiciliul persoanelor varstnice.

3. Asociatia "Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi" cu sediul in municipiul Husi, str. Melchisedec nr. 4, tel. 0235/481118
- Centrul de zi "Sfantul Anton" ofera servicii sociale copiilor proveniti din familii sarace, aflate in situatii de risc social, precum si familiilor acestora, in scopul prevenirii abandonului scolar si al separarii copilului de familia sa.

4. Asociatia Comunitara "Totul pentru viata" cu sediul in municipiul Husi, str. 1 Decembrie nr. 14, tel. 0235/481549 ofera urmatoarele servicii:
- Ingrijiri socio-medicale la dimiciliu;
- Centru de zi pentru persoane varstnice;
- Adapost pentru situatii de urgenta.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

 
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003