Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

CONCURSURI
2019


O R D I N - pentru aprobarea conditiilor de participare si desfasurare a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal - Compartimentul audit intern, din cadrul Primariei municipiului Husi, judetul Vaslui si numirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si pentru desemnarea expertilor pentru evaluarea competentelor specifice.
CONCURS - examen de promovare in grad profesional principal la Compartimentul Economico-Financiar Administrativ, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
ANUNT CONCURS - pentru ocuparea functiei contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate, grad II, la Compartimentul Monitorizare Persoane cu Handicap Adulti si Copii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
ANUNT CONCURS - pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect-sef al municipiului Husi, judetul Vaslui
ANUNT - Directia de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
1.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate , grad 1 A , la Compartimentul Servicii Sociale si Autoritate Tutelara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
2.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate , grad 1 A , la Compartimentul Monitorizare Persoane cu Handicap Adulti si Copii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
3.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate , grad II, la Compartimentul Monitorizare Persoane cu Handicap Adulti si Copii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
4.Functia contractuala de executie vacanta de asistent social, debutant, la Compartimentul Servicii Sociale si Autoritate Tutelara din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.
5.Functia contractuala de executie vacanta de inspector de specialitate, debutant, Ia Compartimentul Experti Locali pentru Rromi din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, judetul Vaslui.

BIBLIOGRAFIE

FISA POSTULUI - asistent social -  Compartiment Servicii Sociale si Autoritate Tutelara

FISA POSTULUI - inspector de specialitate - Compartiment Experti Locali pentru Rromi

FISA POSTULUI - inspector de specialitate -  Compartiment Monitorizare Persoane cu Handicap Adulti si Copii

FISA POSTULUI - inspector de specialitate - Compartiment Servicii Sociale si Autoritate Tutelara


ANUNT CONCURS - de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Audit Intern, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui.
 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001