Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

CONCURSURI


CONCURS - pentru ocuparea a 2 (doua) functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent si de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Managementul Proiectelor, Intergrare Europeana si Relatii Internationale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
CONCURS - pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
CONCURS - pentru ocuparea pe durata nedeterminata, prin concurs, a functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui.
CONCURS - pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a  functiei publice de conducere, vacanta, de sef birou la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
  

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001