Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Urbanism:
- Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (F1) -Descarca
- Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism (F7) -Descarca
- Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire / desfiintare (F8) -Descarca
- Anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare (F8) -Descarca
- Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire / desfiintare (F12) -Descarca
- Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - Primarie(F13) -Descarca
- Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - Inspectoratul in Constructii Vaslui(F14) -Descarca
- Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - Inspectoratul in Constructii Vaslui(F15) -Descarca
- Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - Primarie F16)) -Descarca
- Cerere repartizare locuinta ANL -Descarca
- Cerere eliberare Certificat de nomenclatura stradala si adresa -Descarca
- Cerere repartizare lot de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003 -Descarca
- Cerere prelungire/incheiere contract inchiriere teren -Descarca
- Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila -Descarca

 

Asistenta sociala:
-Cerere pentru acordarea ajutorului social -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copii nou nascuti -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii -Descarca
-Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei se stat pentru copii -Descarca
-Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti -Descarca
-Cerere efectuare ancheta sociala -Descarca

 

Relatii cu publicul:

- Cerere eliberare copie acte -Descarca
-Cerere solicitare informatii de interes public -Descarca
-Reclamatie administrativa -Descarca

 

Oficiul Agricol:
-Cerere eliberare certificat producator -Descarca
-Cerere eliberare adeverinta rol agricol -Descarca
-Cerere inscriere rol agricol -Descarca
-Cerere eliberare Ordinul Prefectului -Descarca

 

Autorizare si control:
- Acte necesare eliberarii acordului de functionare / autorizatiei de alimentatie publica -Descarca
- Cerere eliberare acord de functionare -Descarca
- Cerere modificare acord functionare -Descarca
- Cerere modificare program de lucru -Descarca
- Cerere eliberare autorizatie desfasurare activitati de alimentatie publica -Descarca
- Cerere viza acord de functionare -Descarca
- Cerere viza anuala a autorizatiei de functionare pentru unitati de alimentatie publica -Descarca

 

Evidenta persoanelor:
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) -Descarca
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) -Descarca
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania -Descarca
- Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei -Descarca
- Declaratie de primire in spatiu -Descarca
- Cerere de identificare persoana -Descarca


Starea civila:
- Cerere deschidere succesiune -Descarca

-Cerere eliberare copie certificat de nastere / casatorie / deces -Descarca

 

Taxe si impozite:
- ITL001 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice -Descarca
- ITL003 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice -Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice -Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice -Descarca
- ITL006 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane fizice -Descarca
- ITL006 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane juridice -Descarca
- ITL007 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane fizice -Descarca
- ITL007 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane juridice -Descarca
- ITL008 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice -Descarca
- ITL010 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice -Descarca
- ITL011 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice -Descarca
- ITL013 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate -Descarca
- ITL014 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate -Descarca
- ITL015 - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice -Descarca
- ITL002 - Declaratie speciala impunere cladiri - persoane fizice -Descarca
- ITL008 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -Descarca
- ITL012 - Declaratie impozit pe spectacole - Videoteca -Descarca
- ITL013 - Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) -Descarca
- ITL014 - Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentind taxa hoteliera -Descarca
- ITL016 - Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente (fata/verso) -Descarca
- ITL023 - Cerere avizare constructii speciale - persoane juridice -Descarca
- Cerere compensare impozit -Descarca
- Cerere restituire impozit -Descarca
- Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren -Descarca

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001