Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Urbanism:
- Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (F1) -Descarca
- Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism (F7) -Descarca
- Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire / desfiintare (F8) -Descarca
- Anexa la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare (F8) -Descarca
- Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire / desfiintare (F12) -Descarca
- Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - Primarie(F13) -Descarca
- Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor - Inspectoratul in Constructii Vaslui(F14) -Descarca
- Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - Inspectoratul in Constructii Vaslui(F15) -Descarca
- Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor - Primarie F16)) -Descarca
- Cerere repartizare locuinta ANL -Descarca
- Cerere eliberare Certificat de nomenclatura stradala si adresa -Descarca
- Cerere repartizare lot de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003 -Descarca
- Cerere prelungire/incheiere contract inchiriere teren -Descarca
- Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila -Descarca

 

Asistenta sociala:
-Cerere pentru acordarea ajutorului social -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei pentru copii nou nascuti -Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii -Descarca
-Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului si alocatiei se stat pentru copii -Descarca
-Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti -Descarca
-Cerere efectuare ancheta sociala -Descarca

 

Relatii cu publicul:

- Cerere eliberare copie acte -Descarca
-Cerere solicitare informatii de interes public -Descarca
-Reclamatie administrativa -Descarca

 

Oficiul Agricol:
-Cerere eliberare certificat producator -Descarca
-Cerere eliberare adeverinta rol agricol -Descarca
-Cerere inscriere rol agricol -Descarca
-Cerere eliberare Ordinul Prefectului -Descarca

 

Autorizare si control:
- Acte necesare eliberarii acordului de functionare / autorizatiei de alimentatie publica -Descarca
- Cerere eliberare acord de functionare -Descarca
- Cerere modificare acord functionare -Descarca
- Cerere modificare program de lucru -Descarca
- Cerere eliberare autorizatie desfasurare activitati de alimentatie publica -Descarca
- Cerere viza acord de functionare -Descarca
- Cerere viza anuala a autorizatiei de functionare pentru unitati de alimentatie publica -Descarca

 

Evidenta persoanelor:
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) -Descarca
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) -Descarca
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania -Descarca
- Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei -Descarca
- Declaratie de primire in spatiu -Descarca
- Cerere de identificare persoana -Descarca


Starea civila:
- Cerere deschidere succesiune -Descarca

-Cerere eliberare copie certificat de nastere / casatorie / deces -Descarca

 

Taxe si impozite:
- ITL001 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice -Descarca
- ITL003 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice -Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice -Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice -Descarca
- ITL006 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane fizice -Descarca
- ITL006 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane juridice -Descarca
- ITL007 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane fizice -Descarca
- ITL007 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane juridice -Descarca
- ITL008 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice -Descarca
- ITL010 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice -Descarca
- ITL011 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice -Descarca
- ITL013 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate -Descarca
- ITL014 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate -Descarca
- ITL015 - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice -Descarca
- ITL002 - Declaratie speciala impunere cladiri - persoane fizice -Descarca
- ITL008 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -Descarca
- ITL012 - Declaratie impozit pe spectacole - Videoteca -Descarca
- ITL013 - Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) -Descarca
- ITL014 - Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentind taxa hoteliera -Descarca
- ITL016 - Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente (fata/verso) -Descarca
- ITL023 - Cerere avizare constructii speciale - persoane juridice -Descarca
- Cerere compensare impozit -Descarca
- Cerere restituire impozit -Descarca
- Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren -Descarca

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001