Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

FORMULARE IMPOZITE SI TAXE:


- ITL001 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice -Descarca
- ITL003 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice -Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice -Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice -Descarca
- ITL006 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane fizice -Descarca
- ITL006 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa - persoane juridice -Descarca
- ITL007 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane fizice -Descarca
- ITL007 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone - persoane juridice -Descarca
- ITL008 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane fizice -Descarca
- ITL010 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - persoane juridice -Descarca
- ITL011 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice -Descarca
- ITL013 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate -Descarca
- ITL014 - Declaratie fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate -Descarca
- ITL015 - Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice -Descarca
- ITL002 - Declaratie speciala impunere cladiri - persoane fizice -Descarca
- ITL008 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -Descarca
- ITL012 - Declaratie impozit pe spectacole - Videoteca -Descarca
- ITL013 - Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) -Descarca
- ITL014 - Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentind taxa hoteliera -Descarca
- ITL016 - Declaratie de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente (fata/verso) -Descarca
- ITL023 - Cerere avizare constructii speciale - persoane juridice -Descarca
- Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila -Descarca
- Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren -Descarca
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001