Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Vremea

Weather Icon

ANUNT – privind Strategia culturala si turistica a jud. Vaslui – 2022-2028

Județul Vaslui, elaborează în prezent STRATEGIA CULTURALĂ SI TURISTICĂ A JUDEȚULUI VASLUI PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2022 – 2028, document strategic esențial pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a județului Vaslui și pentru accesarea finanțărilor nerambursabile prevăzute în actualele programe operaționale ale Uniunii Europene, dar și în programele guvernamentale destinate dezvoltării locale / județene și reducerii disparităților de dezvoltare între județele României.
În acest context, vă rugăm să ne sprijiniți, prin completarea celor 2 chestionare de mai jos, având ca scop evaluarea percepției Dvs cu privire la nevoile și problemele existente la nivel județean, precum și la oportunitățile de dezvoltare județeană în domeniul culturii și turismului.

Chestionarele pot fi accesate și completate online, inclusiv de pe tabletă, laptop, sau telefonul mobil, la următoarele link-uri:
Link pentru chestionarul pentru turism:
https://www.surveymonkey.com/r/2BN3WTG
Link pentru chestionarul pentru cultură:
https://www.surveymonkey.com/r/DBVK9ML