Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Anunt consultare publica privind P.M.U.D. mun. Husi

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huși
Primăria Municipiului Huși invită reprezentanții autorităţilor şi instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai ONG-urilor, publicul interesat, mass-media, companii private etc. la consultarea publică privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huși în data de 15.09.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Huși, str. 1 Decembrie, nr. 9.

INFORMAȚII SUPORT

Primăria Municipiului Huși are în desfășurare realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huși, un instrument de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a Municipiului Huși cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor, bunurilor și mărfurilor.

Conform ghidurilor de realizare a P.M.U.D., elaborarea acestui document strategic prezintă particularitatea integrării procesului participativ în care se ţine seama de recomandările părţilor interesate (incluzând cetăţeni, autorităţi publice, organizaţii din societatea civilă, companii private etc.).

În acest context, în data de 15 septembrie 2023 ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Huși din Str. 1 Decembrie, nr. 9, județul Vaslui va avea loc consultarea largă cu scopul informării asupra diagnozei situaţiei curente a mobilităţii în Municipiul Huși şi stabilirea obiectivelor planului.

Consultarea are ca scop prezentarea conceptului de P.M.U.D. cu particularizare pentru Municipiul Huși, prezentarea situaţiei actuale privind mobilitatea, identificarea problemelor şi consemnarea opiniilor părţilor interesate în ceea ce priveşte aspectele legate de mobilitate în Municipiul Huși.

Așteptăm propunerile dvs. la sediul Primăriei Municipiului Huși, adresa Str. 1 Decembrie, nr. 9, județul Vaslui, la adresa de e-mail integrare@primariahusi.ro  sau la tel./ fax: 0235.480.009 / 480.126.

Primăria Municipiului Huși vă mulțumește anticipat pentru implicarea dumneavostră!

Beneficiar,                                  
PRIMARIA MUNICIPIULUI         
HUSI         

Elaborator,
SC BUSINES ANALYSIS&STRATEGY CONSULTING SRL