Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Anunt – Consultare publica PMUD

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huşi

Primăria Municipiului Huşi invită reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai ONG-urilor, publicul interesat, mass-media, companii private etc. la consultarea publică privind elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huşi în data de 06.10.2023, ora 10 : 00, la sediul Primăriei Municipiului Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 9

INFORMAŢII SUPORT
Primăria Municipiului Huşi are în desfăşurare realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huşi, un instrument de planificare strategică teritorială, prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a Municipiului Huşi cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.

Conform ghidurilor de realizare a P.M.U.D., elaborarea acestui document strategic prezintă particularitatea integrării procesului participativ în care se ţine seama de recomandările părţilor interesate (incluzând cetăţeni, autorităţi publice, organizaţii din societatea civilă, companii private etc.).

În acest context, în data de 06 octombrie 2023 ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Huşi din Str. 1 Decembrie, nr. 9, judeţul Vaslui va avea loc a doua consultare publică, cu scopul informării asupra diagnozei situaţiei curente a mobilităţii în Municipiul Huşi şi stabilirea obiectivelor planului.

Consultarea are ca scop prezentarea conceptului de P.M.U.D. cu particularizare pentru Municipiul Huşi, prezentarea situaţiei actuale privind mobilitatea, identificarea problemelor şi consemnarea opiniilor părţilor interesate în ceea ce priveşte aspectele legate de mobilitate în Municipiul Huşi.

Aşteptăm propunerile dvs. la sediul Primăriei Municipiului Huşi, adresa Str. 1 Decembrie, nr. 9, judeţul Vaslui, la adresa de e-mail integrare@primariahusi.ro sau la tel./ fax: 0235.480.009 / 480.126.

Primăria Municipiului Huşi vă mulţumeşte anticipat pentru implicarea dumneavostră!

Beneficiar
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUSI

Elaborator
SC BUSINESS ANALYSIS &STRATEGY CONSULTING SRL