Vremea

Weather Icon

Site Statistics
  • Today's visitors: 125
  • Total visitors : 20,447

Concurs Club Sportiv

  • REZULTAT FINAL
  • REZULTAT INTERVIU
  • REZULTAT PROBA SCRISA
  • REZULTAT SELECTIE DOSARE
  • ANUNT CONCURS – Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși, cu sediul in str. 1 Decembrie nr. 9, cam 31 Huși, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Husi, organizează concurs la Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși in Sala de Sport din str. A.I.Cuza, nr. 12, Huși, pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacanta pe perioada nedeterminata,  cu norma intreaga, de: Director S I- 1 post