Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Concurs Informatizare

ANUNT – concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gard profesional asistent, cu IdPost 553964 la Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare – Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.