Vremea

Weather Icon

Consurs Informatizare

ANUNT – concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gard profesional asistent, cu IdPost 553964 la Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare – Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.