Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 156
  • Today's page views: : 439
  • Total visitors : 27,689
  • Total page views: 64,408

Consurs Informatizare

ANUNT – concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gard profesional asistent, cu IdPost 553964 la Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare – Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.