Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Municipiului Husi pentru perioada 2023-2030

ANUNȚ

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administraţia publică locală, Primăria Municipiului Husi lansează, în perioada 11.12.2023 – 04.01.2024, consultarea publică pe tema elaborării Strategiei de Dezvoltare Teritorială a Municipiului Huși pentru perioada 2023-2030.

Documentele au fost publicate în data de 08.12.2023 pe site-ul Primăriei Municipiului Huși: http://www.primariahusi.ro.

Cetățenii Municipiului Huși, reprezentanţii societăţii civile, operatorii economici,  organizații non guvernamentale precum și alte alte organizații publice pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la Strategia de Dezvoltare Teritorială a Municipiului Huși pentru perioada 2023-2030.

Așteptăm propunerile dvs. la sediul Primăriei Municipiului Huși, adresa str.1 Decembrie nr.9, Huși, județul Vaslui, la adresa de e-mail integrare@primariahusi.ro, relatiipublic@primariahusi.ro, primar@primariahusi.ro, sau la tel.: 0235.480.009, int.140; fax 0235.480.126.

Primăria Municipiului Huși vă mulțumește anticipat pentru implicarea dumneavoastră!

 PRIMAR MUNICIPIUL HUȘI
ing. CIUPILAN IOAN