Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi

INSTIINTARE evaluare management Biblioteca „M. Ralea” pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

ANUNT – privind evaluarea anuala a managementului Bibliotecii „M. Ralea” pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023


Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi cu sediul in municipiul Husi, str. A.I.Cuza nr. 6, bl.I1, parter, este o institute de drept public, cu personalitate juridica, de tip enciclopedic, pusa in slujba comunitatii locale si care permite accesul nelimitat si gratuit la colectii si alte surse proprii de informare.

Biblioteca este organizata in subordinea Consiliului Local Husi si sub autoritatea de specialitate a Bibliotecii Judejene “N. Milescu Spatarul” Vaslui, care are rol de coordonare metodologica, in conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si functioneaza potrivit Regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat de Consiliul Local Husi.

In calitatea ei de institutie de cultura, care face parte din sistemul informational national, Biblioteca “M. Ralea” indeplineste urmatoarele atributii si activitati:

  1. colectioneaza, dezvolta, organizeaza. conserva si pune la dispozitia utilizatorilor colectii enciclopedice reprezentative de carti, periodice si alte documente purtatoare de informatii in functie de structura socio-profesionala a populatiei din municipiul Husi;
  2. intocmeste cataloage si alte instrumente de valorificare si comunicare a colectiilor in sistem traditional si informatizat, asigura servicii de informare bibliografica si documentare in interes local si, dupa caz, de interes national si international;
  3. ofera utilizatorilor atat servicii pentru lectura, studiu, informare si documentare la sediu, cat si imprumut la domiciliu; serviciile realizate in biblioteca, inclusiv imprumutul la domiciliu, sunt gratuite;
  4. elaboreaza, editeaza si conserva bibliografia locala curenta si retrospectiva;
  5. coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutii responsabile, potrivit legii, si cu organismele neguvernamentale in realizarea obiectivelor educatiei permanente.

 Poate deveni cititor cu drepturi depline al Bibliotecii Municipale Husi orice cetatean cu domiciliul stabil in municipiul Husi.

Cetatenii care nu au domiciliul stabil in municipiul Husi pot deveni cititori ai bibliotecii, cu dreptul de a consulta publicatiile solicitate numai la sala de lectura.

Pentru dobandirea calitatii de cititor, la inscriere, pentru completarea Fisei-contract de imprumut si pentru eliberarea Permisului de intrare, fiecare cetatean trebuie sa prezinte buletinul/cartea de identitate; pentru copiii cu varsta pana in 14 ani, la inscrierea la biblioteca, datele se vor prelua de pe actul de identitate al unuia dintre parinti.

Fiecare cititor poate imprumuta la domiciliu cel mult 3 documente, pentru o perioada de 14 zile lucratoare, perioada care poate fi prelungita cu inca 14 zile lucratoare, o singura data, cu acordul bibliotecarilor.

Colectiile constituite in fondul de referinta, precum si documentele aflate intr-un singur exemplar, se consulta numai la sala de lectura


LISTA functiilor contractuale din cadrul Bibliotecii Municipale „Mihai Ralea” Husi la data de 30 martie 2018


DATE DE CONTACT:
-Manager, jr. TUDOSE ALINA-CIPRIANA;
-Telefon 0235/480164;
-e-mail: bmralea@yahoo.com;
-Program: luni – vineri: 10.00 – 18.00;
-Str. A.I. Cuza, Bl. I1, parter.