Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 34
  • Today's page views: : 62
  • Total visitors : 27,743
  • Total page views: 64,527

Comisii de specialitate

Componenta comisiilor de specialitate  mandat 2020-2024


1. Comisia de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert.
COMPONENTA
1. POPA CRISTINEL – presedinte
2. IACOB IOAN – secretar
3. CIUPILAN VALERIU-IOAN
4. POPA CATALINA-EUGENIA
5. BOBARNAT RADU


2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
COMPONENTA
1. IACOB IOAN- presedinte
2. NACU MIHAELA
3. ROTARIU NICOLETA
4. MARDARI GIANINA
5. TOMA CATALINA-TANIA – secretar


3. Comisia pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia mediului inconjurator.
COMPONENTA
1. MATEI IONEL – presedinte
2. CORJINSCHI IOAN-ALEXANDRU
3. PATRASCU LUIZA – secretar
4. AGHIORGHIESEI COSTEL
5. COCUZ ADRIAN


4. Comisia juridica si de disciplina, pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.
COMPONENTA
1. FOCIA ALEXANDRU – presedinte
2. MATEI IONEL – secretar
3. TOCU CATALIN
4. BOBARNAT RADU
5. COCUZ ADRIAN


5. Comisia pentru invatamint, culte, cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie.
COMPONENTA
1. POPA CRISTINEL – presedinte
2. ROMILA CLAUDIU
3. MATEI GABRIELA – secretar
4. POPA CATALINA-EUGENIA
5. ROTARIU NICOLETA


6. Comisia de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe.
COMPONENTA
1. PATRASCU LUIZA – presedinte
2. AGHIORGHIESEI COSTEL
3. FILIP COSMIN-ADRIAN
4. MARDARI GIANINA
5. TOMA CATALINA-TANIA – secretar