Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Comisii de specialitate

Componenta comisiilor de specialitate  mandat 2020-2024


1. Comisia de studii, prognoze si programe economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert.
COMPONENTA
1. POPA CRISTINEL – presedinte
2. BLANARIU VICTOR – secretar
3. CIUPILAN VALERIU-IOAN
4. POPA CATALINA-EUGENIA
5. BOBARNAT RADU


2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
COMPONENTA
1. BLANARIU VICTOR- presedinte
2. TOMA CATALINA-TANIA – secretar
3. NACU MIHAELA
4. ROTARIU NICOLETA
5. MARDARI GIANINA


3. Comisia pentru agricultura, cadastru, fond funciar, protectia mediului inconjurator.
COMPONENTA
1. MATEI IONEL – presedinte
2. CORJINSCHI IOAN-ALEXANDRU
3. PATRASCU LUIZA – secretar
4. AGHIORGHIESEI COSTEL
5. COCUZ ADRIAN


4. Comisia juridica si de disciplina, pentru administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti.
COMPONENTA
1. FOCIA ALEXANDRU – presedinte
2. MATEI IONEL – secretar
3. TOCU CATALIN
4. BOBARNAT RADU
5. COCUZ ADRIAN


5. Comisia pentru invatamint, culte, cultura, tineret, turism, sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie.
COMPONENTA
1. POPA CRISTINEL – presedinte
2. ROMILA CLAUDIU
3. MATEI GABRIELA – secretar
4. POPA CATALINA-EUGENIA
5. ROTARIU NICOLETA


6. Comisia de comunicare, integrare europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, relatii externe.
COMPONENTA
1. PATRASCU LUIZA – presedinte
2. AGHIORGHIESEI COSTEL
3. MARDARI GIANINA
4. TOMA CATALINA-TANIA – secretar