Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 11
  • Today's page views: : 11
  • Total visitors : 27,720
  • Total page views: 64,476

Decese

Înregistrare deces produs în municipiul Husi

TERMEN DE ÎNREGISTRARE:
Înregistrarea se face în termen de 3 zile de la data decesului.
Acest termen  cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât si ziua în care se face declaratia.

Daca s-a depasit acest termen sau cauza decesului se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului Husi.

ACTE NECESARE:
a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care trebuie sa poarte numar de înregistrare, data certa, semnatura si parafa medicului care a facut constatarea, sigiliul/stampila unitatii sanitare, în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari, înscrisa cu majuscule;
b) actul de identitate al decedatului si copie xerox ;
c) certificatul de nastere si de casatorie, dupa caz;
d)  livretul militar al decedatului – pentru barbatii pâna în 50 de ani;
e)  actul de identitate al declarantului si copie xerox.