Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Compartimentul Agricol si Cadastru

1.Adeverinte:

 • De rol pentru inregistrare la Administratia Financiara in vederea incasarii impozitului pe teren agricol, pe casa si teren aferent
 • De teren agricol pentru ajutor social, alocatie suplimentara, scoala, facultate, I.T.P.S. Vaslui
 • De teren pentru vanzare-cumparare la Biroul Notarial
 • Titluri de proprietate pentru terenuri agricole si vegetatie forestiera

2.Lucrari:

 • Completarea registrului agricol
 • Intocmirea formelor necesare pentru emiterea Ordinului Prefectului
 • Aplicarea Legii Fondului Funciar: Legea nr. 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000 si Legea nr. 247/2005
 • Bilete de adeverire a proprietatii animalelor;
 • Intocmirea cererilor, a proceselor verbale de constatare la fata locului in vederea eliberarii Certificatelor de Producator Agricol
 • Eliberarea la solicitare a actelor doveditoare a proprietatii potentilor si institutiilor interesate
 • Atestate privind terenurile agricole si efectivele de animale
 • Intocmirea registrului de ferma
 • Intocmirea darilor de seama statistice
 • Efectuarea recensamantului anual al animalelor domestice
 • Incheierea contractelor de arenda pentru terenurile agricole
 • Intocmirea documentatiilor necesare trecerii suprafetelor de teren din folosinta in proprietate
 • Rezolvarea in termen legal a cererilor, sesizarilor privitoare la terenurile agricole adresate Primariei municipiului Husi si Institutiei Prefectului sau organelor centrale

3.Documente necesare pentru eliberarea adeverintei de rol agricol

 • Actele de identitate a membrilor majori din familie. In cazul minorilor se vor prezenta certificatele de nastere;
 • Actele de proprietate a imobilului, terenului aferent precum si actele de proprietate pentru alte terenuri in intravilan si extravilan;
 • Schita acestora.

Date de contact:
Compartimentul Agricol si Cadastru
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480204, interior 112 – 130 /Fax: 0235/480126
Camera: 33-34, etajul 2

Program de lucru: Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30