Vremea

Weather Icon

Indemnizatia/Stimulent crestere copii

IMPORTANT
    Incepand cu 1 iulie 2016 au intrat in vigoare noile modificari privind indemnizatia de crestere a copilului, reglementate prin:
Legea 66/2016Descarca    
Hotararea de Guvern 449/2016
Descarca    
Ordin 1099/2016Descarca    
ANEXA ORDIN 1099/2016 – Descarca   
Model cerere noua indemnizatie Descarca     
Model adeverinta noua Descarca   
 

    Informatii utile pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil aflati in plata si care doresc sa beneficieze de modificarile legislative incepand cu 1 iulie:
–  Optiunea 1 – 1 anAtentie: beneficiarii aflati in plata care au solicitat initial stimulent de insertie si doresc intrarea in concediu crestere copil trebuie sa depuna la Directia de Asistenta Sociala Husi, str. 1 Decembrie nr. 17, (sediul fostei policlinici) dosar complet.
Optiunea 2 – 2 ani

    Alte informatii utile:
– tabel explicativ aplicare norme metodologice – Descarca;
– ghid privind acordarea indemnizatiei de crestere a copilului – Descarca;
– informatii privind indemnizatia si alte forme de sprijin – Descarca.

    Indemnizatia/Stimulentul de insertie pentru crestere copil se acorda conform O.U.G nr. 111/2010 si a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificarile si completarile prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.
    Persoanele care indeplinesc conditiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni in ultimii 2 ani anteriori nasterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost in perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia optional de urmatoarele drepturi:
– concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si o indemnizatie lunara;
– persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, obtin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de insertie.

Precizari:
– Indemnizatia pentru cresterea copilului se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata;
– Valoarea stimulentului de insertie pentru cresterea copilului este de 50% din cuantumul minim al indemnizatiei;
 OUG 111/2010  – Descarca
 H.G. nr. 52/2011 – Descarca

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului;
– Cerere tip – Descarca
– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. parinti valabile, Certificat de casatorie, Certificat de nastere al copilului) – in original si copie;
– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat in prezent, in cazul persoanelor casatorite/divortate)
– dosar cu sina;
 
  Pentru salariati:
– adeverinta tip – (Anexa 2), eliberata de catre angajator, din care sa reiasa indeplinirea conditiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, in ultimii doi ani inainte de nasterea copilului); Observatie: adeverinta tip – format nou (Anexa 2) mentioneaza si numarul de zile lucrate, concediu medical si de odihna pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
– copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;
– act aditional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua urmatoare celei in care se termina concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere, in original sau copie conform cu originalul.

 Pentru persoanele ce au realizat venituri din activitati independente:
 – decizii de impunere si adeverinte de venit eliberate de catre Administratiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  nasterii copilului (veniturile realizate in ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nasterii copilului);
– certificat de atestare fiscala pe firma;
– document doveditor privind suspendarea activitatii pe perioada concediului de crestere a copilului;
– pentru avocati, se solicita suplimentar: declaratiile 200 si 220 si adeverinta eliberata de catre Barou.
Atentie! La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL !!!
 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru crestere copil/de insertie
– Cerere tip – Descarca
– documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. parinti valabile, Certificat de casatorie, Certificat de nastere al copilului) – in original si copie;
– extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat in prezent, in cazul persoanelor casatorite/divortate);
– dosar cu sina;

 Pentru salariati:
– adeverinta tip – (Anexa 2), eliberata de catre angajator, din care sa reiasa îndeplinirea conditiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, in ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului); Observatie: adeverinta tip – format nou (Anexa 2) mentioneaza si numarul de zile lucrate, concediu medical si de odihna pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
– decizia sau adeverinta eliberata de catre angajator din care sa rezulte reluarea activitatii /realizarea de venituri supuse impozitului  si ca nu a solicitat concediul pentru crestere copil.
Atentie! Persoana care beneficieaza de stimulent de insertie trebuie sa obtina venituri impozabile pe toata perioada in care beneficieaza de acest drept.

Pentru persoanele ce au realizat venituri din activitati independente:
– decizii de impunere si adeverinte de venit eliberate de catre Administratiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  nasterii copilului (veniturile realizate in ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nasterii copilului);
– certificat de atestare fiscala pe firma;
– document din care sa rezulte ca obtine venituri impozabile (declaratie de venituri estimate pentru anul in curs si declaratie pe proprie raspundere ca va obtine venituri pe toata perioada in care va beneficia de stimulent de insertie);
– document din care sa rezulte perioada in care a beneficiat de concediu sarcina si lauzie, daca este cazul
– pentru avocati, se solicita suplimentar: declaratiile 200 si 220 si adeverinta eliberata de catre Barou.
Atentie! La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL !!!

Acte necesare in situatia in care se solicita modificare din indemnizatie in stimulent sau din stimulent in indemnizatie
– Cerere tip – Descarca ;
– Copii xerox dupa certificat nastere copil si carte identitate parinte/solicitant;
– Copie conform cu originalul dupa Decizia de revenire in activitate sau adeverinta salariat – pentru modificare indemnizatie/stimulent, respectiv suspendare activitate – pentru modificare stimulent/ indemnizatie;
– Extras de cont pe numele solicitantului/titularului

Precizari privind perioada de minim o luna rezervata celuilalt parinte
– Daca ambii parinti au realizat stagiul de cotizare de 12 luni, in ultimii 2 ani inainte de a se naste copilul, primul care solicita drepturile este obligat sa rezerve cel putin o luna pentru celalalt parinte;
– Celalalt parinte nu este obligat sa solicite drepturile pentru perioada rezervata, dar, daca nu doreste sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, are obligatia legala sa notifice, in scris, Agentia Judeteana perntru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Vaslui, cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, ca nu doreste sa solicite acest drept si perioada de plata va fi redusa cu o luna;
– In situatia in care se solicita numai acordarea stimulentului de insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, celalalt parinte nu mai este obligat sa efectueze luna rezervata pentru concediu crestere copil;
– Daca se naste un alt copil, inainte ca cel pentru care se primesc drepturile sa implineasca varsta  1 an si 11 luni,  perioada rezervata se poate amana si cumula cu perioada rezervata pentru urmatorul copil, parintele care beneficiaza deja de drepturi urmand sa rezerve cel putin 2 luni pentru celalat sot, inainte de implinirea de catre urmatorul copil a varstei de 2 ani;
– Pentru a exista continuitate in plata pentru pentru parintele care beneficiaza deja de drepturi, in situatia de mai sus, in care se naste urmatorul copil, sotul aflat in concediul de crestere copil poate depune dosarul de solicitare a drepturilor pentru urmatorul copil, cu 60 de zile inainte de implinirea de catre primul copil a varstei de  2 ani.
Important! – in situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului cu cel putin 60 zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, stimulentul de insertie se acorda pana la 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap (cu conditia ca in acest timp sa se realizeze venituri supuse impozitului).
 


 Indemnizatia / Ajutorul  pentru ingrijirea copilului cu varsta 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap.

Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificata si completata prin O.U.G. 124/2011 si Legea 66/2016.

Documente necesare:
– cerere tip – Descarca
– originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
– certificat de casatorie;
– certificatul de incadrare in grad de handicap pentru solicitant/persoana indreptatita si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
– cerere de acordare a concediului pentru ingrijirea copilului, in perioada 0 – 7 ani, daca este cazul;
– decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, daca este cazul;
– documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
– alte acte, dupa caz.

Important! – Incepand cu 1 iulie 2016, oricare dintre parinti/persoanele indreptatite, care se ocupa efectiv de cresterea si ingrijirea copilului cu dizabilitate grava sau accentuata in varsta de la 3 ani pana la 18 ani si isi desfasoara activitatea cu un program redus de munca la 4 ore, poate beneficia de o indemnizatie lunara egala cu 50% din cunatumul minim al indemnizaiei de crestere a copilului.

Actele necesare sunt:
– Cerere tip –Descarca
– Copii act identitate solicitant si certificat nastere copil + originalele;
– Copie certificat si hotarare de incadrare in grad de handicap + originalul;
– Copie conformata cu originalul dupa Decizia/Actul aditional prin care se aproba reducerea programului de munca la 4 ore, pentru  cresterea si ingrijirea copilului cu handicap;
– Alte acte necesare dupa caz;
– Dosar sina.

 

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30