Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat, Cadastru Urban

 

– administrarea domeniului public si privat al municipiului Husi;
– tine evidenta si elibereaza certificate referitoare la denumirile de strazi si numerele de case;
– intocmeste documentatia necesara atribuirii sau schimbarilor de denumiri potrivit legii.

Emiterea Certificatului de nomenclatura stradala si adresa
Certificatul de nomenclatura stradala si adresa este actul care atesta adresa imobilului, de pe raza intravilanului municipiului Husi, pentru care acesta a fost solicitat.

Certificatul de nomenclatura stradala si adresa se elibereaza in urmatoarele cazuri: in cazul schimbarii denumirii unei strazi, in cazul renumerotarii unei strazi; in cazul aparitiei unor noi proprietati prin imprejmuirea celor existente; in cazul prelungirii unei strazi; in cazul in care acest document este solicitat de catre alte institutii.

Documentele necesare emiterii certificatului de nomenclatura stradala si adresa:
•    Cerere-tip completata cu elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicita certificatul;
•    Act de proprietate (inchiriere/ concesiune);
•    Buletinul/ cartea de identitate – (persoane fizice) sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (persoane juridice);
•    Dovada achitare taxa certificat de nomenclatura stradala si adresa;
•    Documentatie cadastrala/plan de situatie;
In cazul in care proprietarul a decedat si nu exista certificat de mostenitor:
•    Certificatul de deces al proprietarului imobilului;
•    Act de nastere mostenitor;
•    Certificate de casatorie mostenitor.

Contractele de inchiriere/concesiune
Contractele de inchiriere/concesiune se incheie in urma aprobarii prin hotarire a consiliului local.

Spatii   locative:
•    Lucrari de intretinere;
•    Contracte de inchiriere;
•    Contracte de vinzare-cumparare.

Persoane de contact:
– consilier Tartian Nelu – camera nr. 31, tel.0235/480009, int. 134
– consilier Mircea Claudiu – camera nr. 31, tel.0235/480009, int. 134

FORMULARE
Formularele ce trebuiesc completate, dupa caz, se afla pe site-ul Primariei municipiului Husi la sectiunea Descarcare formulare si la Compartimentul Relatii cu Publicul.

TERMEN
Termen de rezolvare: 30 de zile, daca legea nu prevede altfel.