Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Venitul minim de incluziune

Incepand cu 1 ianuarie 2024 va fi aplicata Legea nr.196/2016, referitoare la Venitul Minim de Incluziune, lege care face parte din Programul National de Redresare si Rezilienta(PNNR), capitolul 13, „Reforme Speciale” .

VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Ajutor pentru susținerea familiei (ASF) se suspendă. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.

Documentele necesare pentru solicitarea VMI sunt:
Formular standard de cerere pentru acordare VMI
– Declaraţie pe propria răspundere
– Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
– Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
– Certificat de naştere pentru fiecare copil
– Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
-Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani
– Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
– Alte documente specifice situaţiei beneficiarului

Dosarele pentru solicitarea VMI pot fi trimise prin email sau pot fi depuse fizic (la sediul Directiei de Asistenta Sociala Husi).

Ce este venitul minim de incluziune (VMI)?
Un beneficiu de asistenţă socială care combină ajutoarele sociale existente.

Sprijin pentru incluziune
Are ca scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială şi înlocuieşte ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

Sprijin pentru familiile cu copii
Se acordă familiilor cu copii aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani şi are ca scop prevenirea sărăciei şi încurajarea participării copiilor la educaţie, înlocuind alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF).

Avantajele VMI:
1.Beneficiile VMI (ajutor de incluziune şi/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
2.Solicitanţii de VMI sunt asiguraţi în sistemul de sănătate.
3.Solicitanţilor de VMI li se asigură locuinţa împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren si inundaţiilor.
4.Dacă sunteţi solicitant de VMI aveţi acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcţie de nevoile identificate, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate.
5.Ca solicitant de VMI intraţi în categoria consumatorilor vulnerabili şi veţi primi ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
6.VMI promovează munca – ca solicitant de VMI sunteţi sprijiniţi prin stimulente financiare inclusiv în situaţia în care veţi obţine venituri prin muncă şi veţi beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
7.Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educaţie, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare* potrivit legii.

*Solicitanţii VMI trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice (pentru ajutorul de incluziune şi, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă a VMI.

Înregistrarea solicitanţilor
Toţi beneficiarii actuali de VMG şi ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie şi până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esenţială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Alte informatiii despre acordarea Venitului Minim de Incluziune (VMI):
-Ghid informativ pentru specialisti
-Pliant informativ
Poster A3 VMI