Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Vremea

Weather Icon

Buletin informativ al informatiilor de interes public

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatilor sau institutiilor publice;

b)  – structura organizatorica,
     – atributiile departamentelor;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
In cadrul Primariei Municipiului Husi, functioneaza un compartiment special destinat rezolvarii problemelor la care face referire Legea nr. 544/2001, iar persoana desemnata este consilieri Roca Ramona – Biroul Relatii cu Publicul, telefon 0235480009, int. 105 sau la adresa de e-mail: relatiipublic@primariahusi.ro

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
Primaria Municipiului Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9, telefon 0235480009, fax 0235480126, e-mail: primar@primariahusi.ro, web: primariahusi.ro
programul de functionare;

e) programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

g) programele si strategiile proprii;

h) lista cuprinzind documentele de interes public

i) lista cuprinzind categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.