Vremea

Weather Icon

Acte normative I.T.L.

Impozitele si taxele locale pentru anul 2022 au fost stabilite prin:

Hotararea nr. 394 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 – (Anexa)

 Hotararea nr. 395 – privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2022 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi – (Anexa)

Hotararea nr. 396 – privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2022 – (Anexa)

Hotararea nr. 397 – privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2022 – (Anexa)

Hotararea nr. 398 – privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2022– (Anexa)

Hotararea nr. 399 – privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2022 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren

Hotararea nr. 400 – privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2022 – (Anexa)


  –
Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare;

  –Titlul IX din H.G. nr.1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

  –Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala


Hotararea nr. 207 – privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone – (Anexa)