Vremea

Weather Icon

Concursuri si angajari

 

CONCURS – de recrutare pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, gard profesional asistent, cu IdPost 553964 la Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare – Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.


CONCURS – de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a  postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu ID post 403559, la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban – Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.


CONCURS  – de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior – IdPost 347104 la Biroul Agricol si Cadastru – Directia de Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Husi, judetul Vaslui


CONCURS – pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de conducere de sef birou la Biroul Agricol si Cadastru – Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui


CONCURS –  de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a  (doua) posturi de functie publica de executie vacante la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.


CONCURS – de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 (doua) posturi de functie publica de executie vacante – la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul – Directia de Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Husi, judetul Vaslui, dupa cum urmeaza:
– de consilier, clasa I, grad profesional asistent, cu ID post 347084
– de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu ID post 347086