Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Cartea de identitate provizorie

1.Când solicitantul nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate

Cartea de identitate provizorie se elibereaza când persoana fizica nu poseda toate documentele necesare eliberarii cartii de identitate.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile si un an.

 ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate (se obtine de la ghiseu):
–    se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de la ghiseu.
2. Actul de identitate al solicitantului. În cazul în care solicitantul nu are acest act se va atasa:
-Un document emis de institutii sau autoritati publice, cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii, respectiv: carte de alegator, pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt (original).
3. Fotografii 3×4 cm (3 bucati), de data recenta, cu banda alba de 7 mm la baza.
4. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii 1 leu, casierie Primaria Husi.

Daca solicitantul este în posesia unuia din documentele de mai jos, acestea se vor prezenta în original:
5. Certificatul de nastere;
6. Certificatul de casatorie în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supavietuitor;
7. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul;
8. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor;
9. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original).
 Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural.

10. Daca solicitantul a avut carte de identitate va preda cartea de alegator
Daca titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va mentiona acest fapt în cerere.

2.Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate aflati temporar în România

Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile si un an.

 ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
–    se obtine de la ghiseu si se va completa de catre solicitant si se va semna în fata lucratorului de evident;
2. Pasaportul românesc aflat în termen de valabilitate;
3. Pasaportul strain pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;
4. Fotografii 3/4 cm(2 bucati), de data recenta, cu banda alba de 7 mm la baza.
5. Certificatul de nastere eliberat de oficiile de stare civila române (original);
6. Chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii 1 leu.
Dupa caz:
7. Certificatul de casatorie eliberat de oficiile de stare civila române în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supavietuitor (original);
8. Hotarârea de divort definitiva si irevocabila, daca este cazul (original);
9. Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor (original);
10. Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, in original.
 Daca solicitantul nu este titularul spatiului de locuit este  necesara prezenta gazduitorului care va prezenta actul de proprietate (original)
Daca gazduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, declaratia de primire în spatiu poate fi consemnata la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate sau în prezenta politistului de la postul de politie-pentru mediul rural