Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Ajutorul de inmormantare

AJUTORUL DE INMORMINTARE

Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de inmormintare, in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiara de ajutor social.

   1. Baza legislativa
    -Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
    -G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.
   2. Beneficiari
    Primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea. Ajutorul se acorda unei singure persoane, care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
   3. Acte necesare
    -Actul de identitate al solicitantului;
    -Acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
    -Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormintarea.
   4. Conditii de acordare
    Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum si celelalte acte doveditoare, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.
    Dupa analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Program dc lucru:
Luni-Joi: 07.30- 16.00
Vineri: 07.30- 13.30