Vremea

Weather Icon

Ajutorul de inmormantare

Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de inmormintare, in cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiara de ajutor social.

1.Baza legislativa

  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
  • H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001.

2.Beneficiari

Ajutorul de deces se acorda pentru acoperirea unei parti din cheltuielile cu inmormintarea, in cazul decesului unui membru din familia beneficiara de ajutor social, sau in cazul persoanei singure, beneficiara de ajutor social.

3.Acte necesare

  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
  • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormintarea.

4.Conditii de acordare

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum si celelalte acte doveditoare, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.

Dupa analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Persoana de contact: inspector jr. Nastase Aniondra  

Program de lucru: Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30