Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Ajutorul de urgenta

AJUTORUL DE URGENTA

Ajutoarele de urgenta se acorda, potrivit prevederilor legale in vigoare, de primarul municipiului Husi, prin Directia de Asistenta Sociala Husi.

 1. Baza legislativa
  -Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior.
  -G. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor Legii nr. 416/2001.
  -C.L. nr. 34/2019 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, cuantumul acestora precum si metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decat cele prevazute expres in Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
  -C.L. nr. 263/2019 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiul Husi nr. 34 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, cuantumul acestora precum si metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decat cele prevazute expres in Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si revocarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 209/2019 privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure care se afla in situatie de necessitate cauzate de calamitati naturale pe raza municipiului Husi.
  -H.C.L. nr. 287/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure pentru situatiile deosebite prevazute in Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 263/2019.
 1. Beneficiari
  Familiile sau persoanelor singure, care au domiciliul pe teritoriul municipiului Husi, aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin hotarare a consiliului local.
 1. Acte necesare:
  -Cerere prin care se solicita ajutorul de urgenta;
  -Acte de identitate ale tuturor membrilor de familie;
  -Certificat de casatorie;
  -Certificat de deces;
  -Hotarare de divort;
  -Proces verbal de constatare a incendiului/efectelor calamitatilor eliberat de organele competente;
  -Facturi fiscale insotite de chitante, in original, pe numele celui care face solicitarea, care sa reflecte cheltuielile de inmormantare;
  -Acte medicale doveditoare ale starii de sanatate;
  -Orice alte acte care vin in sustinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenta.
 1. Conditii de acordare:
  Cererea prin care se solicita acordarea ajutorului de urgenta este insotita in mod obligatoriu de documentele doveditoare privind situatia de necesitate, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.

In vederea solutionarii cererii privind acordarea ajutorului de urgenta, se va efectua ancheta sociala la domiciliul solicitantului, pentru a constata daca situatiile de necesitate sau, dupa caz, situatiile deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure, se certifica.

Dreptul la ajutorul de urgenta, se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130/0335 422116

Program de lucru:
Luni-Joi: 07.30-16.00 Vineri: 07.30- 13.30