Vremea

Weather Icon

Ajutorul de urgenta

Primirea si inregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenta familiilor sau persoanelor singure, aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin hotarire a consiliului local.

1.Baza legislativa

  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata ulterior;
  • H.G.R. nr. 1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001;

2.Beneficiari

Familiilor sau persoanelor singure, care au domiciliul pe teritoriul municipiului Husi, aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin hotarire a consiliului local.

3.Acte necesare:

  • Acte doveditoare privind componenta familiei;
  • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singura;
  • Actul doveditor privind locuinta;
  • Proces verbal de constatare a incendiului;
  • Acte doveditoare privind accidentul;
  • Dupa caz, alte acte pentru dovedirea situatiilor deosebite.

4.Conditii de acordare:

Familiile sau persoanele singure sa se afle in situatii de necesitate, datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite.

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si celelalte acte doveditoare, se inregistreaza la Directia de Asistenta Sociala Husi.

In vederea solutionarii cererii privind acordarea ajutorului de urgenta, se va efectua ancheta sociala la domiciliul solicitantului, pentru a constata daca situatiile de necesitate sau, dupa caz, situatiile deosebite in care se afla familiile sau persoanele singure, se certifica.

Dreptul la ajutorul de urgenta, se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116

Persoana de contact: inspector jr. Nastase Aniondra

Program de lucru: Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30