Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Formulare I.T.L.

Taxe si impozite:
ITL002 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor fizice – Descarca;
ITL002 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor juridice – Descarca;
– ITL003 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Descarca;
– ITL004 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice – Descarca
ITL005 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice –Descarca;
ITL006 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – Descarca;
ITL007 –  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – Descarca;
ITL008 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – Descarca;
ITL009 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice – Descarca;
ITL010 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL011 – Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL012 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL013 – Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL014 – Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice – Descarca;
ITL015 – Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate – Descarca;
ITL008 – Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport –Descarca
ITL012 – Declaratie impozit pe spectacole – Videoteca –Descarca
ITL013 – Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) –Descarca
ITL023 – Cerere avizare constructii speciale – persoane juridiceDescarca
– Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren –Descarca
– Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila –Descarca
DECLARATIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice –Descarca
– Cerere compensare – Descarca
– Cerere restituire – Descarca
– Cerere scoatere din evidentele fiscale a cladirilor /terenurilor – Descarca
– Cerere transfer dosar auto – Descarca