Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Proiecte finalizate in perioada 2010-2023

Nr. crt.Titlul proiectului
Programul de finantare
Axa prioritara
Perioada de implementare
Valoarea totala LEIValoarea totala EURContributia proprie UAT Husi (lei)ObiectiveRezultatObs.
20Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1 - SMIS 138389
POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Contract finanțare nr. 7330/21.12.2021
36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)
1.111.272,77 lei
elegibil 1.017.618,77

neelugibil

93.553,00
neeligibil 449.058,50
843.334,62 lei


E
749.681,62

N
93.553,00
Prezentul proiect propune reabilitarea demisolului contructiei existente C2, in suprafata construita de cca 170.74 mp, spatiile urmand sa primeasca functiunea de Centru pentru serviciii de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. Prin intermediul acestui centru se va acorda asistenta sociala si ingrijire medicala la domiciliu persoanelor varstnice si persoanelor cu dizabilitati, in vederea cresterii calitatii vietii acestora. Se vor oferi servicii unui numar de 150 de persoane varstnice si persoane cu dizabilitati pe o perioada de 3 ani1 Centru multifunctional realizat- strada Corni nr.79, demisolFINALIZAT 31.12.2023
19Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric3 din municipiul Husi jud.Vaslui – SMIS 138579
POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Contract de finanțare nr. 7122/29.09.2021
Perioada de implementare:
29.09.2021-31.08.2023
2.633.901,49 leielegibil 2.135.830,70 lei
neeligibil 498.071,79 lei
2.633.901,49 leiAmenajAmenajare Strada Doctor Inginer Ioan Neamtu parte carosabilă cu structură rutieră nouă cu lățimea de 6.00 m și doua trotuare cu lățimea de 1,00 m încadrate de borduri;
-Amenajare Strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu parte carosabilă cu structură rutieră nouă cu lățimea de 6.00 m și doua trotuare cu lățimea de 1,00 m încadrate de borduri.
.

FINALIZAT 31.12.2023
18Înființare centru cultural-educațional- Reabilitare/modernizare Casa Moruzi SMIS 142239 (Atelier Scoala1-AI Cuza)- POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Contract de finanțare nr. 7272/22.11.2021
Perioada de implementare:
22.11.2021 – 31.12.2023
3.272.002,42leielegibil 2.669.241,82lei
neeligibil
602.760,60lei
2.434.828,45 lei
E
1.900.599,70
N
534.228,75
Reabilitarea si dotarea cladirii Casa Moruzi in vederea deschiderii unui centru cultural educational. In cadrul centrului educational vor functiona cluburi artistice, culturale si educationale pentru 70 de copii.FINALIZAT 31.12.2023
17Înființarea Clubului Seniorilor din Huși
SMIS 153168
POR/GAL HUȘI-
CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Contract de finantare 7774/08.06.2022
Perioada de implementare:
08.06.2022 – 31.12.2023
1.281.295,39leielegibil
597.062,9l lei

Neeligibil
684.232,48lei
1.062.200, lei
E
475.150,00

N

587.000,00
Înființarea Clubului Seniorilor din Huși (reabilitarea clădirii Centralei termice ZUMFINALIZAT 31.12.2023
16Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși,
SMIS 136134
POCA 2014-2020

Axa prioritara:
Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente
POCA/661/2/1(CP13/2019
Contract finanțare nr. 525/02.07.2020

02.07.2020-02.08.2023
2.885.324,00 leielegibil
2.885.324,00 lei
2.885.324,00 leiRezultat program 5. Cunostinþe si abilitaþi ale personalului din autoritaþile si instituþiile publice %)
locale îmbunataþite, in vederea sprijinirii masurilor/acþiunilor vizate de acest obiectiv specific -
Rezultat proiect 2. 78 de persoane din cadrul grupului þinta, instruite in ceea ce priveste utilizarea
soluþiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate si vor
primi un certificat din partea furnizorului soluþiilor informatice integrate, care va realiza instruirea
prin personalul sau specializat (formatori).
Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraþiei pentru cetaþeni la nivel %)
local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetaþeni
implementate - Rezultat proiect 1. Noi soluþii informatice integrate pentru simplificarea
procedurilor administrative vizând competenþele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi –
acestea furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul instituþiei, în scopul eficientizarii procesarii
documentelor, evitarii întreruperilor ce pot aparea în fluxurile informaþionale ale instituþiei,
reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activitaþilor operative si
asigurand accesul online la serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Husi.
FINALIZAT 31.12.2023
15A.C.C.E.P.T - ACȚIUNI CONCRETE ÎN COMUNITATE, EDUCAȚIE PENTRU TOȚI, SMIS 139987 finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,
SMIS 139987

Contract de finanțare nr. POCU/717/5/1/139987
Perioada implementare 16.04.2021-15.12.2023
257.600,56 lei
elegibil
257.600,56 lei
257.600,56 lei
elegibil
257.600,56 lei
Cresterea gradului de implicare activa populației in viata sociala pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea marginalizată din Mun Huși, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.
Dezvoltarea serviciilor educaționale, socio-educaționale și cultrale pentru un număr de 170 de copii din comunitatea marginalizată și serviciilor comunitare pentru un număr de 130 de adulți din comunitatea marginalizată, în perioada de implementare a strategiei
FINALIZAT 31.12.2023
14SIS-HUȘI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Huși Comunitate Incluzivă, SMIS 139988 finantat in cadrul Axei Prioritare 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității din Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare,
SMIS 139988

Contract finanțare POCU/717/5/1/139988
Perioada implementare 16.04.2021-31.12.2023
263.550,56 lei


Eligibil
263.550,56 lei
263.550,56 lei


Eligibil
263.550,56 lei
Dezvoltarea serviciilor sociale, socio-medicale, și medicale destinate persoanelor vulnerabile din comunitatea marginalizată
Cresterea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor varsnice din Mun Huși, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.
FINALIZAT 31.12.2023
13“Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” SMIS 128787 Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente
Contract de finanțare nr. 356/06.06.2019
36 luni
Perioada de implementare : 06.06.2019-06.12.2021 Prelungire CF cu 6 luni pana la 06.06.2022
Act aditional de prelungire nr.2/16.05.2022 pana la data de 06.09.2022
3.569.651,56766.694,20 euro
Curs euro 21.09.2018 4,6559 lei
316.061,88Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului1. Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung - Rezultat proiect 1 - Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021. 2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate
- Rezultat proiect 2 - Implementarea sistemelor informatice de plata taxe si impozite, planificare buget, arhivare digitala si management al documentelor si achizitia de echipamente hardware necesare.
3. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3 – Dezvoltarea de noi abilitati pentru 30 de persoane din cadrul grupului þinta în vederea optimizarii procesului decizional adresat cetatenilor
Finalizat 2022
12Achizitionarea de echipamente IT în vederea
desfasurarii activitatilor scolare în contextul
SARS-COV-2 -
SMIS 144153
Axa prioritara:Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala
Competitiva
Contract de finanțare nr. 71/233t/02.06.2021
12 luni
02.06.2021-02.06.2022

Act additional nr.1, inregistrat cu nr.13149/09.05.2022 pana la data de 02.11.2022
7.793.474,70


Contributia UAT Husi = 155.869,49
1.584.136,16 euro
Curs valutar
4,9197 lei
155.869,49 Achizitionarea de echipamente IT pentru institutiile de invatamant preuniversitar din Municipiul Husi in vederea desfasurarii in conditii de
preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020-2021, in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV2.
1. Achizitionarea a 4.269 tablete
2. Achizitionarea a 101 laptop-uri
3. Achizitionarea a 93 sisteme desktop/monitor
4. Achizitionarea a 46 sisteme all in one
5. Achizitionarea a 57 camere web
6. Achizitionarea a 117 camere web video conferinta
7. Achizitionarea a 90 proiectoare
8. Achizitionarea a 98 ecrane proiectie de perete
9. Achizitionarea a 133 table interactive
10. Achiztionarea a 37 routere wireless
Servicii aferente echipamentelor:
-4269 abonamente internet portabil pt tablete min 24 luni;
-servicii de instalare si configurare gratuite
FINALIZAT 01.2023
11“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi SMIS 126737 POR 2014-2020
Axa prioritara: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale

Perioada de implementare
32 luni

04.02.2020 - 31.12.2021
5.530.843,281.188.789,52 euro
Curs euro Aprilie 2018 4,6525 lei
88.774,00Obiectivul general/ Scopul ; Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Municipiul Husi, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului1. Achizitionarea de 83 echipamente si dotari necesare functionarii si eficientizarii serviciilor de sanatate publica din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Husi, judetul Vaslui
2. Cresterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de asteptare pentru investigatii specifice.
3. Eficientizarea activitatii Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internarilor evitabile
4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta în cadrul ambulatoriului de specialitate prin cresterea numarului de pacienti consultati tratati /investigati
Finalizat 2022
10”Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huși” SMIS 102220
POCU 2014-2020
Axa. 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Perioada implementare
36 luni

01.09.2017- 11.2020
1.139.493,00248.012,41
euro


Curs euro
01.09.2017
4.5945
Obiectivul general/ Scopul :Cresterea gradului de incluziune sociala, combaterea saraciei si a discriminarii in comunitatea marginalizata din orasul Husi, judetul Vaslui, prin oferirea de servicii integrate pentru 560 de persoane apartinand grupului tinta vizat.-3 campanii de Campanii de recrutare, informare si constientizare a grupului tinta elevi;
-110 elevi, beneficiari de servicii de educatie ;
-program educational – reducerea parasirii timpurii a scolii, dezvoltat pentru comunitatea marginalizata;
-286 de persoane vor beneficia de masuri de ocupare ;
-286 de persoane vor dobandi o calificate la incetarea calitatii de participant;
-20 de persoane vor participa la activitati de ucenicie;
-86 persoane vor avea un loc de munca inclusiv cele care participa la o activitate independenta, la incetarea calitatii de participant;
-program dezvoltare antreprenoriala dezvoltat si implementat;
-9 persoane din grupul tinta care vor beneficia de masuri de ocupare, vor desfasura o activitate independenta la
incetarea calitatii de participant
-1 Centru Comunitar Integrat dezvoltat
-560 de persoane beneficiare de servicii sociale/medicale/medico-sociale
-100 de persoane selectate care vor beneficia de servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit
-1 Retea Parteneriala Comunitara infiintata
-64 de persoane beneficiare de asistenta jurdica

Finalizat 2020
9“Implementarea unui sistem de management al performantei si calitatii in Primaria municipiului Husi, judetul Vaslui” SIPOCA 101 MySMIS 120630
POCA 2014-2020
Axa prioritara: Administratie publca si sistem judiciar accesibile si transparente
Perioada de implementare 14.02.2018-13.06.2019
423.209,3490.840,84
curs euro 4,658
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme integrate de management al calitatii si performantei în vederea optimizarii proceselor decizionale si de sprijin a cetatenilor, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului. Urmarim astfel implementarea unui Sistem de Management al Calitatii certificat conform Standardului International ISO 9001:2015 (SMC) si a instrumentului de management al performantei Balance Scorecard (BSC).– SMC implementat la nivelul institutiei în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015. – sistem Balance Scorecard implementat la nivelul institutiei. – Dezvoltarea de noi abilitati  ale personalului si alesilor locali, in vederea optimizarii procesului decizional adresat cetatenilorFinalizat 2019
8“Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul  Vaslui” SMIS 114052
POCU 2014-2020
Axa prioritara: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
Perioada de implementare 01.09.2017-14.12.2017
222.500,9549.444,65
Curs euro Aprilie 2017 4,5448
4.450,00 leiObiectivul general al proiectului: Dezvoltarea locala a municipiului Husi din judetul Vaslui, plasata sub responsabilitatea comunitatii, in vederea combaterii saraciei si excluziunii sociale.-Constituirea unui parteneriat public- privat sub forma de Grup de Actiune Locala .GAL-ul astfel constituit va functiona cel putin pe perioada de implementarea a SDL propusa si va elabora reguli privind luarea deciziilor, prevenirea riscurilor de aparitie a conflictelor de interese, reguli interne care sa dovedeasca asigurarea functionala a acestuia, autorizarea privind utilizarea datelor cu caracter personal, va asigura derularea tuturor activitatilor de consultare si informare publica, precum si mobilizarea si implicarea reprezentantilor comunitatilor marginalizate in procesul de implementare, monitorizare si control al Strategieie de Dezvoltare propusa. -Realizarea unui  Studiu de referinta intocmit la nivelul comunitatilor marginalizate din ZUM , realizat prin implicarea celor doi parteneri ONG si din sectorul privat ,la nivelul zonelor propuse de liderul de parteneriat-UAT Husi – Realizarea unei Strategii de Dezvoltare locala pentru zone urbane marginalizate insotita de lista indicativa de interventii-plan actiuneFinalizat 2017
7“ADMINet -catre o dezvoltare armonioasa a zoneii de frontiera din România si Republica Moldova” MIS ETC 925
POC  “România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013” Prioritatea 3 “ People to People Cooperation”
Perioada de implementare 01.04.2011-30.09.2012
689.359,27166.664,88
Curs euro 4,1141 la 31.03.2011
13.787,15 leiObiectivul general al proiectului: Imbunatatirea administratiei zonei de granita romano-moldovene, prin cresterea contactelor si a cunostintelor administratiilor de granita.– dezvoltarea si cresterea numarului de contacte dintre administratiile si institutiile relevante ale celor doua state astfel incat sa formam platfome permanente de cooperare si dezvoltare de proiecte in domeniile: transport, infrastructura de granita, mediu, energie si sanatate. -1 retea si platforma de schimb create intre administratiile de granita ale judetului Vaslui si ale raionului Hincesti, precum si intre administratiile de granita si alti parteneri locali, regionali si centrali din cele doua tari -Cooperare crescuta intre administratiile locale -Cunostinte sporite ale administratiilor de granita cu privire la intocmirea si gestionarea proiectelor de cooperare (20 administratii de granita al caror personal beneficiaza de aceste instruiri; 60 persoane participante la instruiri);Finalizat 2012
6"Creare parc nou in Municipiul Husi” SMIS 12184
POR2007-2013
Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare  Urbana (PIDU)
Perioada de implementare 08.10.2010-07.12.2011
2.604.169,56774.045,00
Curs euro 4,2694 la 07.10.2010
52.083,39 leiObiectivul general al proiectului: Asigurarea unei infrastructuri urbane moderne si durabile, cresterea calitatii vietii prin asigurarea conditiilor optime de viata– 1 Parc nou amenajat in zona Recea – teren in suprafata de 9545 mp , amenajat cu spatii de recreere, din care o zona skate park, o zona jocuri (tenis de masa, sah),o zona pentru copii, camere video, cismele, alei de nisip stabilizat, banci, instalatie de ilumina, infochioscuri, fântâna arteziana, foisoareFinalizat 2011
5“Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi” SMIS 12186
POR2007-2013
Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare  Urbana (PIDU)
Perioada de implementare 08.10.2010-16.12.2013
1.061.317,52455.413,00
Curs euro 4,2694 la 07.10.2010
21.226,35Obiectivul general al proiectului: Cresterea sigurantei si securitatii sociale a cetatenilor municipiului Husi ca premisa a dezvoltarii durabile si a imbunatatirii calitatii vietii acestora.-sistem  supraveghere video complex cu interconectari multiple, care permite monitorizarea traficului rutier, scolilor, gradinitelor, institutiilor publice si conduce la cresterea nivelului de trai, a sigurantei si securitatii cetatenilor municipiului Husi , usurarea accesului la serviciile publice pentru cetateni.Finalizat 2013
4“Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specific zonei Husi,Judet Vaslui” SMIS 29614
POR2007-2013
Axa5 : Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Perioada de implementare 15.02.2012-14.04.2013
947.555,56217.964,15
Curs euro 4,3473 la 14.02.2012
18.951,1 leiObiectivul general al proiectului: Dezvoltarea durabila a turismului din Regiunea Nord-Est prin promovarea produselor turistice cu specific local si a activitatilor de marketing turistic– Cresterea numarului de locuri de munca temporare prin crearea a 2 noi locuri de munca temporare în anul 2011: 1 barbat si 1 femeie – Mentinerea locurilor de munca temporare nou create pâna la finalul implementarii proiectului – 20.718  de materiale si instrumente de promovare si publicitate distribuite în anul 2011;
-4 materiale audio-video produse cu 14 difuzari în anul 2011;
– 1 eveniment cu specific local organizat in luna 9 de implementare a proiectului; – 1 portal web cu informatii turistice pana in luna 5 de implementare a proiectului.
Finalizat 2013
3 Crearea unui Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi”  SMIS 12185
POR2007-2013
Axa1.1 Plan Integrat de Dezvoltare  Urbana (PIDU)
Perioada de implementare 08.10.2010-07.10.2012
2.718.185,48636.726,00
Curs euro 4,2694 la 07.10.2010
54363,00 leiObiectivul general al proiectului: Cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Husi, prin reabilitarea infrastructurii urbane degradate si imbunatatirea serviciilor publice urbane, precum si a serviciilor sociale, cu impact asupra dezvoltarii de ansamblu a municipiului Husi1 corp de cladire al fostului Ambulatoriu reabilitat si modernizat “Centrul Consultativ pentru cetatenii municipiuluim Husi “Finalizat 2012
2“Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National Cuza-Voda Husi” SMIS 53607
POR2007-2013
Axa3.4. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea  si echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare si a infrastructurii educationale pentru formare  profesionala  continua  
Perioada de implementare 30.01.2015-29.10.2016
20.412.933,674.592.232,72
Curs euro 4,4126 la 29.08.2014
408258,66 leiObiectivul general al proiectului: Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a unor conditii favorabile desfasurarii acestuia, precum si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational-Constructie camin internat pentru un numar de 100 elevi;
-Constructie cantina si club pentru 100 elevi; -Constructie sala de sport;
-Sistematizare verticala; -Parcaje auto, platforme si alei carosabile, alei pietonale, terasament, zid de sprijin; -Constructie centrala termica–reprezinta sursa de agent termic pentru tot obiectivul de investitie si este amplasata într-un corp de cladire separat. -Cabina poarta; -Constructie terenuri sportive- mini-teren de fotbal, 1 teren de baschet, 1 teren de tenis si 1teren de volei; -Reabilitare garsoniere profesori; -Inlocuire sarpanta din lemn; -Reabilitarea Corpurilor de cladire C1 si C2;
Finalizat 2016
1“Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane” SMIS 12183
POR2007-2013
Axa 1.1 Plan Integrat de Dezvoltare  Urbana(PIDU)
Perioada de implementare 08.10.2010-21.12.2016
53.643.642,812.518.218
Curs euro 4,2694 la 07.10.2010
1.072.872,84 leiObiectivul general al proiectului: Imbunatatirea accesibilitatii municipiului Husi, a mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor, în vederea dezvoltarii economice durabile si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din municipiu.35,296 km strazi modernizate; 69.587 mp trotuare modernizate; 17.331 m piste biciclisti;  22.396 mp spatii verzi; s-au plantat 1238 arbusti si puieti; s-au realizat 630 buc. panouri indicatoare pentru semnalizare rutiera si marcaje longitudinale rutiere  20,627 Km.Finalizat 2016