Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 137
  • Today's page views: : 306
  • Total visitors : 29,644
  • Total page views: 69,070

Compartimentul Relatii cu Consiliul Local – Arhiva

1.Activitatea de elaborare, inregistrare si comunicarea celor interesati a hotaririlor Consiliului Local al municipiului Husi
– Se elaboreaza proiectele de hotarire ale Consiliului Local cu documentatia aferenta
– Se inregistreaza hotaririle Consiliului Local
– Se comunica hotaririle compartimentelor interesate si Institutiei Prefectului pentru validare in termenul legal
– Se afiseaza hotaririle cu caracter normativ in termenul legal

Date de contact:
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480205/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:
Persoana de contact:  …………………,


2.Activitatea de arhivare a documentelor intocmite la nivelul Primariei municipiului Husi
-Se arhiveaza documentele elaborate de compartimentele din cadrul Primariei municipiului Husi
Persoana de contact: Oprea Anisoara, camera 39