Vremea

Weather Icon

Proiecte in curs de implementare

LA DATA DE 22.12.2021

Nr. crt. Titlul proiectului
Programul de finantare
Axa prioritara
Perioada de implementare
Valoarea totala
LEI
Valoarea totala
EUR
Obiective Rezultat Obs.
16 “Regenerare cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”   SMIS 125731
POR 2014-2020
Axa prioritara 13.: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
32 luni
5.101.602,38 1.095.352,09 euro
Curs euro
Martie 2018
4,6575 lei
Obiectivul general al proiectului il reprezinta revitalizarea fizica,sociala si economica a cartierului Corni din Municipiul Husi,in scopul imbunatatirii calitatii vietii populatiei municipiului Husi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Asigurarea functionarii Gradinitei Nr. 8 Corni, din Municipiul Husi. Constructia Gradinitei a fost începuta în anul 2009 si abandonata din lipsa de fonduri. Prin proiect se urmareste consolidarea constructiei existente, abandonata în prezent si refunctionalizarea acesteia ca unitate de învatamant prescolar (gradinita), cu o capacitate de aproximativ 40 de locuri, suprafata construita la sol de 252,62 mp si suprafata desfasurata 505,24 mp, 2 niveluri de înaltime
2. Reabilitarea a 4 strazi care asigura accesul catre Gradinita nr. 8, în suprafata totala de 4.537,80 metri patrati (din care 4.065,00 mp suprafata carosabila, 285,00 mp suprafata trotuare, 187,80 mp drum lateral) si lungime totala de 1.029,500 ml.
Vor fi reabilitate suprafata carosabila si trotuarele pietonale pentru strazile Turbata, Erou     Frentescu, Vasile Tampu, precum si pentru Fundatura Erou Frentescu, astfel încat circulatia auto si cea pietonala sa se desfasoare în siguranta, iar accesul catre gradinita sa fie facil pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilitati si/sau mobilitate redusa.
3. Îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor Municipiului Husi în general si a locuitorilor cartierului  marginalizat Corni, în particular, prin abordarea integrata a nevoilor de natura socio-educativa comunitatii locale, cu un accent special asupra grupurilor de persoane  vulnerabile/defavorizate.
Rezultate proiect:
-40 de prescolari, proveniti în principal din comunitatile marginalizate din cartierul Corni, din Municipiul Husi, participanti la procesul educational în unitatea de infrastructura finalizata si dotata obiect al proiectului
-1 cladire cu functie educationala (gradinita) finalizata si dotata modern
-4.065,00 mp suprafata carosabila reabilitata
-285,00 mp suprafata trotuare si 187,80 mp drum lateral reabiliate
In implementare
15 Înfiintare centru cultural-educational- Reabilitare/modernizare Casa Moruzi(Atelier Scoala1-AI Cuza)-
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract de finantare nr. 7272/22.11.2021
Perioada de implementare: 22.11.2021-31.03.2023
2.434.828,45

512.433,64

eur=4,7515

Reabilitarea si dotarea cladirii Casa Moruzi – (cladirea Ateliere Scoala nr.1), în vederea deschiderii unui centru cultural educational Reabilitarea si dotarea cladirii Casa Moruzi in vederea deschiderii unui centru cultural educational. In cadrul centrului educational vor functiona cluburi artistice, culturale si educationale pentru 70 de copii. In implementare
14 Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii SMIS 142238
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract de finantare nr. 7319/09.12.2021
Perioada de implementare” 09.12.2021-31.03.2023
1.848.873,94 389.113,74

eur=4,7515

Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea si dotarea cu echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani. Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea in suprafata de 177,75mp si dotarea cu echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani. In implementare
13 Reabilitare cladire ”Baia populara” si înfiintarea unui centru social de urgenta în mun. Husi SMIS 142240
POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban;
Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC)
Contract finantare nr. 7461/28.12.2021
Perioada implementare: 28.12.2021-31.08.2023
2.272.701,59

478.312,44

eur=4,7515

Reabilitarea cladirii „Baia populara” si infiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi destinat persoanelor fara adapost, victimelor violentei in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Husi si crearea premiselor de reinsertie sociala a acestora. Reabilitarea cladirii „Baia populara” în suprafata de 295mp si infiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi destinat persoanelor fara adapost, victimelor violentei in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Husi, servicii oferite unui numar de 50 de persoane vulnerabile din ZUM (fara adapost) In implementare
12 Lucrari de infrastructura stradala cartier Dric 2 si Dric 3 din municipiul Husi, judetul Vaslui – Cod SMIS 138579
POR/GAL Husi – CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii .9.1-Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).
Contract de finantare nr. 7122/29.09.2021
Perioada de implementare:29.09.2021-31.08.2023
2.633.901,49 lei 554.330,52 euro
curs euro = 4,7515 lei
Realizare lucrari de infrastructura stradala Cartier DRIC 2 SI DRIC 3 din Municipiul Husi , judetul Vaslui
Amplasamentul Str Doctor Inginer Ioan Neamtu,str General Doctor Aviator Victor Anastasiu
Amenajare Strada Doctor Inginer Ioan Neamtu  parte carosabila cu structura rutiera noua cu latimea de 6.00 m si  doua trotuare cu latimea de 1,00  m încadrate de borduri;
 -Amenajare Strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu parte carosabila cu structura rutiera noua cu latimea de 6.00 m si doua trotuare cu latimea de 1,00 m încadrate de borduri;
In implementare
11 Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric – SMIS 138482
POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)
Contract de finantare nr. 7282/19.12.2021
Perioada implementare 36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)
2.541.016,67 lei

534.781,99

Euro

eur=4,7515

Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea calitatii vietii pentru un numar de 100 copii si 130 adulti din zona marginalizata- constructia unui Centru de resurse pentru comunitate in ZUM 3 DRIC Prezentul proiect propune constructia unui Centru de resurse pentru comunitate in ZUM 3 DRIC  care va fi realizat in cadrul proiectului “Constructia unui Centru Multifunctional in ZUM 3  Dric” cuprins în Planul de Actiuni din cadrul SDL pentru zone urbane marginalizate, în care UAT-Husi este solicitant eligibil.
Se propune realizarea constructiei Centru Multifunctional, pornind de la  tema de proiectare si discutiile purtate cu beneficiarul.  In conformitate cu acestea, se propune o constructie noua care va integra toate functiunile necesare si va acoperi necesarul de spatii alocate.
Prin intermediul acestui centru se vor desfasura activitati socio-educative pentru un numar  de 100 copii si 130 adulti din zona marginalizata.
Precizam ca intreaga constructie a fost dimensionata pentru a primi in mod simultan un maximum de 150 de persoane, incluzand si personalul angajat.
In implementare
10 Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1 – SMIS 138389
POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)
Contract finantare nr. 7330/21.12.2021
Perioada implementara 36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)
843.334,62 lei

177.488,08 euro

eur=4,7515

Obiectivul general al proiectului consta in reabilitarea cladirii scolii din Zona Corni (ZUM 1) si infiintarea unui serviciu de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. Prezentul proiect propune reabilitarea demisolului contructiei existente C2, in suprafata construita de cca 170.74 mp, spatiile urmand sa primeasca functiunea de Centru pentru serviciii de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati. Prin intermediul acestui centru se va acorda asistenta sociala si ingrijire medicala la domiciliu persoanelor varstnice si persoanelor cu dizabilitati, in vederea cresterii calitatii vietii acestora. Se vor oferi servicii unui numar de 150 de persoane varstnice si persoane cu dizabilitati pe o perioada de 3 ani. In implementare
9 SIS-HUSI – Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva
finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
SMIS 139988
Contract de finantare POCU/717/5/1/139988
Perioada implementare 16.04.2021-15.10.2023
263.550,56 lei

55.466,81 euro

eur=4,7515

Cresterea calitatii vietii pentru un numar de 300 persoane, din comunitatea marginalizata prin oferirea de servicii socio-medicale, sociale si medicale in cele 36 de luni de implementare a SDL. Dezvoltarea serviciilor sociale, socio-medicale, si medicale destinate persoanelor vulnerabile din comunitatea marginalizata
Cresterea gradului de implicare activa a comunitatii in dezvoltarea de servicii socio-medicale adaptate nevoilor persoanelor varsnice din Mun Husi, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.
In implementare
8 A.C.C.E.P.T – ACTIUNI CONCRETE IN  COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI
finantat in cadrul  Axei Prioritare 5: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii din Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
SMIS 139987
Contract de finantare nr. POCU/717/5/1/139987
Perioada implementare 16.04.2021-15.12.2023
257.600,56 lei

54.214,57 euro

eur=4,7515

Dezvoltarea si implementarea de masuri integrate pentru imbunatatirea calitatii vietii pentru un numar de 900 de persoane din comunitatea marginalizata din mun Husi, jud Vaslui, in conformitate cu obiectivele specifice stabilite de Grupul de Actiune Locala Husi – Comunitate Incluziva. Cresterea gradului de implicare activa populatiei in viata sociala pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea marginalizata din Mun Husi, jud Vaslui pe perioada de implementare a proiectului.
Dezvoltarea serviciilor educationale, socio-educationale si cultrale pentru un numar de 170 de copii din comunitatea marginalizata si serviciilor comunitare pentru un numar de 130 de adulti din comunitatea marginalizata, in perioada de implementare a strategiei.
In implementare
7 Achizitionarea de echipamente IT in vederea desfasurarii activitatilor scolare in contextul SARS-COV-2 – SMIS 144153
Axa prioritara: Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala Competitiva
Contract de finantare nr.71/233t/02.06.2021
12 luni
02.06.2021-02.06.2022
7.793.474,70 lei 1.584.136,16
Curs valutar 4,9197 lei
Achizitionarea de echipamente IT pentru institutiile de invatamant preuniversitar din Municipiul Husi in vederea desfasurarii in conditii de preventie a activitatilor didactice aferente anului scolar 2020-2021, in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV2. 1. Achizitionarea a 4.269 tablete
2. Achizitionarea a 101 laptop-uri
3. Achizitionarea a 93 sisteme desktop/monitor
4. Achizitionarea a 46 sisteme all in one
5. Achizitionarea a 57 camere web
6. Achizitionarea a 117 camere web video conferinta
7. Achizitionarea a 90 proiectoare
8. Achizitionarea a 98 ecrane proiectie de perete
9. Achizitionarea a 133 table interactive
10. Achiztionarea a 37 routere wireless
Servicii aferente echipamentelor:
-4269 abonamente internet portabil pt tablete min 24 luni;
-servicii de instalare si configurare gratuite
In implementare
6 Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi,
POCA 2014-2020
Axa prioritara:
Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente POCA/661/2/1(CP13/2019
Contract de finantare nr. 229/30.06.2020
30 luni
02.07.2020-02.12.2022
2.885.324,00 630.355,88
Curs euro 4,5772 lei
Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate
-Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi
Rezultat program 5. Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice %) locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2. 78 de persoane din cadrul grupului tinta, instruite in ceea ce priveste utilizarea soluþiilor informatice implementate in cadrul proiectului. Persoanele in cauza vor fi evaluate si vor primi un certificat din partea furnizorului solutiilor informatice integrate, care va realiza instruirea prin personalul sau specializat (formatori).
Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetaþeni la nivel %) local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 1. Noi soluþii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, in cadrul Primariei Municipiului Husi – acestea furnizeaza digital fluxurile de lucru din cadrul institutiei, in scopul eficientizarii procesarii documentelor, evitarii intreruperilor ce pot aparea in fluxurile informationale ale institutiei, reducând astfel intârzierile in procesul decizional cu impact asupra activitatilor operative si asigurand accesul online la serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Husi.
In implementare
5 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”
SMIS 123567

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Contract de finantare nr. 5397/04.05.2020
Perioada de implementare:
61 luni
04.05.2020-31.12.2023

39.323.095,89

lei

Din care:

-asfaltare strazi:

7.865.477,09

-dezvoltare   terminal: 32.529.931,94

8.596.339,60
martie 2018
4,5744 lei
Obiectivul general al proiectului propus spre finantare este de îmbunatatire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport public, cu masinile electrice sau hibride, cu scopul reducerii numarului de deplasari cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. – Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera
– Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportati in cadrul sistemelor de transport public de calatori construite / modernizate/ extinse
-Autobuze achizitionate -10 buc
-Statii de reincarcare electrica achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric -1 statie
-Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate -55 statii
-Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1sistem
-Lungimea/Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate ( km)-27.000mp
-Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/ modernizate/ extinse (km), dupa caz- 1.9 km
-Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite-20 persoane
In implementare
4 “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
SMIS 126737
POR 2014-2020

Axa prioritara: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
Contract de finantare nr. 5074/04.02.2020
Perioada de implementare:
04.02.2020-30.06.2022
5.530.843,28 lei 1.188.789,52 euro
Curs euro
Aprilie 2018
4,6525 lei
Obiectivul general/ Scopul; Cresterea accesibilitatii si calitatii serviciilor de sanatate furnizate in cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Municipiul Husi, prin dotarea corespunzatoare a ambulatoriului. 1. Achizitionarea de 83 echipamente si dotari necesare functionarii si eficientizarii serviciilor de sanatate publica din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Husi, judetul Vaslui
2. Cresterea gradului de adresabilitate in Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de asteptare pentru investigatii specifice.
3. Eficientizarea activitatii Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internarilor evitabile
4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistenta in cadrul ambulatoriului de specialitate prin cresterea numarului de pacienti consultati tratati/investigati.
In implementare
3 “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi”   
SMIS 128787
Axa prioritara:
Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente.
Contract de finantare nr. 356/06.06.2019
36 luni
Perioada de implementare :
06.06.2019-06.12.2021
 Prelungire CF cu 6 luni pana la 06.06.2022
3.569.651,25 lei

766.694,14 euro

Curs euro 21.09.2018

4,6559

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului. 1. Rezultat program 1 Mecanisme si proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung – Rezultat proiect 1 – Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2020 – 2021.
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate – Rezultat proiect 2 – Implementarea sistemelor informatice de plata taxe si impozite, planificare buget, arhivare digitala si management al documentelor si achizitia de echipamente hardware necesare.
3. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 3 – Dezvoltarea de noi abilitati pentru 30 de persoane din cadrul grupului þinta in vederea optimizarii procesului decizional adresat cetatenilor.
In implementare
2 “Reabilitarea termica/ modernizare sediul Primariei municipiului Husi” SMIS 117872
POR 2014-2020
Axa 3.1. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Contract de finantare nr. 3299/08.10.2018
Perioada implementare
08.10.2018-31.08.2022
5.492.555,71 lei

1.215.920,41

Curs euro

30.12.2016

4,5172 lei

Obiectivul general/ Scopul:
Cresterea eficientei energetice a cladirii aferente sediului Primariei din Municipiul Husi, judetul Vaslui, prin reabilitarea si modernizarea acesteia, prin realizarea de investitii asupra corpului de cladire in conditiile asigurarii confortului interior si implicit economisirea de resurse financiare, avându-se in vedere un set de actiuni specifice, in urma stabilirii starii tehnice a constructiei si instalatiilor existente in care isi desfasoara activitatea
-Reabilitarea termica a constructiei principale cu modificari ale finisajelor peretilor exteriori, ale invelitorilor, ale tamplariri exterioare.-La nivelul peretilor se vor realiza termosisteme care sa asigure economia de energie.
-Se va realiza termoizolarea si hidroizolarea tuturor placilor din b.a.
-realizarea amenajarilor exterioare: rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, trotuare, accese pietonale
-reabilitarea partiala a instalatiilor interioare, cu accent pe sistemele sanitare si de incalzire;
-reabilitarea partiala a instalatiilor electrice, avand ca obiectiv eficientizarea iluminatului;
-se va monta un numar de 40 panouri fotovoltaice, care vor asigura doar cantitatea de energie necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii;
-se va monta un numar de 10 panouri solare, care vor asigura doar cantitatea de apa calda necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii.
In implementare
1 “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ cod SMIS 122165
POR 2014-2020
Axa prioritara 10- Imbunatatirea infrastructurii
Contract finantare nr. 6385/03.12.2020
Perioada de implementare
03.12.2020-30.09.2023
8.003.076,19 lei

1.720.610,62 euro

Curs euro februarie 2018   4,6513 lei

Obiectivul general:  imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din MUNICIPIUL HUSI, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterea participarii populatiei scolare la procesul educational prin reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladirea C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir. – Corp de cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, reabilitat si modernizat in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.
– Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
– Echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir.
In implementare