Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Proiecte in curs de implementare

Nr. crt.Titlul proiectului
Programul de finantare
Axa prioritara
Perioada de implementare
Valoarea totala dupa recalculare/
LEI
Valoare totala contract finantare initial/
LEI
RezultateContract executie lucrari
/valoare contract lei inclus TVA
Stadiu fizic executie lucrariTermen finalizare
lucrari
16 ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din municipiul Huși- apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe prin PNRR Pilonul VI, Componenta C15: Educație
Contract finantare nr. 7160/22.08.2023
5.962.547,46 lei

eligibil
5.803.405,19 lei
neeligibil
159.142,27 lei
5.803.405,19 leiAsigurare infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.
Investitii privind dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.Investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare
Unitatile de invataman din municipiul Husi beneficiare sunt:
- Colegiul National Cuza Voda Husi
Seminarul Teologic Ortodox
Liceul Tehnologic Ion Corivan Husi
Scoala Gimnaziala Generala Mihail Sadoveanu Husi
Scoala Gimnaziala Ion Creanga Huis
Scoala Gimnaziala “Anastaie Pauu Husi/
Gradinita nr.1
Gradinita nr.10
Gradinita nr.12
31.12.2024
15„Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”
PNRR- Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
Contract finantare nr. 11468/27.01.2023
1.500.119,97 lei1.500.119,97 leiRenovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși31.12 2026
14„Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”
PNRR- Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
Contract finantare nr. 11486/27.01.2023
2.582.680,78 lei2.582.680,78 lei Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza -care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși31.12.2026
13„Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi”
PNRR- Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
Contract finantare nr, 9705/25.01.2023
2.324.459,56 lei2.324.459,56 leiRenovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi ( suprafata de 859 mp)
- Achizitia unei statii de incarcare electrice
31.12.2026
12„Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi
PNRR- Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
Contract finantare nr. 10370/26.01.2023
2.019.512,49 lei2.019.512,49 leiRenovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi :
- Termoizolare pereti, modernizarea energetica a tuturor instalatiilor electrice, termice si sanitare ; instalarea a 42 panouri fotovoltaice , inlocuire timplarie, , scara exterioara, hidranti,…).
- Achizitia unei statii de incarcare electrica
31.12.2026
11Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și -învățământ PNRR
în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local – contract finantare nr.
138014/07.12.2022
20.207.043,55 lei20.207.043,55 leiConstruirea de locuințe Nzeb plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
1.Construirea a 60 apartamente( 3 blocuri) , din care:
- 56 apartamente cu 2 camere;
- 4 apartamente cu o camera;
2. Realizarea a 10 statii de incarcare electrice
31.12.2026
10
“BIBLIO HUB Vaslu”i proiect accesat în cadrulPNRR , apelul„Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală”
Contract finantare nr. 760143/13.10.2023
916.467,41 lei916.467,41 leiRenovare și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru biblioteca municipala:
- Renovarea echiparea/dotarea Bibliotecii municipal Sectia copii;
- Cursuri de formare a competenytelor digitale de baza pentru un numar de 86 persoane
Termen de finalizare 31.12.2025
9Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși Planul național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 — Educație, investiția 1
29.08.2022 – 29.10.2025
Contract finantare nr.96743/29.08.2022
21.667.344,35Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul HușiTermen de finalizare 29.10.2025
8“Construirea unui teatru de vară în zona Recea” cod SMIS 153167
POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Contract de finantare 7775/31.12.2022
Perioada de implementare:
27.05.2022 – 31.12.2023
NEFINALIZAT- termen 31.12.2024
3.306.117,89lei


elegibil 2.388.301,34lei
neeligibil
917.826,55lei
2.605.213,19 lei
E
1.880.125,97

N
725.187,21
Construirea unui teatru de vară în Zona Recea
Contruirea unui teatru de vară în locaţia propusă în ZUM 3, răspunde nevoii populaţiei privind accesul la spaţii corespunzătoare derulării activităţilor cultural educative, investiţie care poate fi privită şi ca o măsură de desegregare, prin animarea zonei vizate şi mutarea centrului de manifestare a activităţilor cultural educative in această zonă, în perioada anotimpurilor calde
Valoare contract lucrari SAC CROYALI CONSTRUCT SRL
2.653.335,00lei

Ezecutat/decontat
Rest de executat

Stadiu fizicTermen finalizare 31.12.2024
7“Regenerare cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”   
SMIS 125731
POR 2014-2020
Axa prioritara 13.: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
Contract de finanțare nr. 7556/ 04.03.2022
Perioada de implementare:
04.03.2022 – 31.12.2023 ETAPA I
31.12.2024 ETAPA II
6.993.063,90 leielegibil 6.976.655,35lei
neeligibil
16.408,55lei
5.101.602,35 le
E
5.087.755,99

neeligibil
16.408,55 lei
Rezultate proiect
-40 de prescolari, proveniti în principal din comunitatile marginalizate din cartierul Corni, din Municipiul Husi, participanti la
procesul educational în unitatea de infrastructura finalizata si dotata obiect al proiectului
-1 cladire cu functie educationala (gradinita) finalizata si dotata modern
-1 cladire anexa finalizata
-1.030 km de drumuri publice reabilitate
-0.714 km trotuare pietonale construite/reabilitate
Valoare contract executie lucrari gradinita SC ECASTEF
3.277.589.23 lei

Ezecutat/decontat
Rest de executat

Valoare contract lucrari strazi SC VIACONS RUTIER SA
2.236.265,00 lei
Situatii lucrari 2.236.265,00
finalizat
Stadiu fizic Termen finalizare 31.12.2024
6Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii SMIS 142238
POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Contract de finanțare nr. 7319/09.12.2021
Perioada de implementare:
09.12.2021 – 31.12.2023
NEFINALIZAT- termen 31.12.2024
2.461.640,56lei
elegibil 2.273.947,54. lei
neeligibil 187.693,02lei
1.848.873,94 lei

E
1.663.023,82

N
185.850,12
Reabilitarea cladirii dispensarului Casa Ralea in suprafata de 177,75mp si dotarea cu echipamente destinate furnizarii serviciilor de recuperare medicala, servicii oferite unui numar de 100 persoane pe o perioada de 3 ani.Valoare contract lucrari SC CROYALI CONSTRUCT SRL
1.794.620,97 lei

Ezecutat/decontat


Rest de executat
Stadiu fizic Termen finalizare 31.12.2024
5Reabilitare cladire ”Baia populara” si înfiintarea unui centru social de urgenta în mun. Husi SMIS 142240
Reabilitare clădire ”Baia populară” și înființarea unui centru social de urgență în mun. Huși SMIS 142240
POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1
Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Contract finanțare nr. 7461/28.12.2021
Perioada de implementare:
28.12.2021 – 31.12.2023
NEFINALIZAT- termen 31.12.2024

3.135.383,71lei


elegibil 1.558.822,86lei
neeligibil 1.576.560,85lei
2.272.701,59 lei

E
1.116.601,59

N
1.156.100,00
Reabilitarea clădirii „Baia populară” în suprafață de 295mp și infiintarea unui centru social de urgentă în municipiul Huși destinat persoanelor fără adăpost, victimelor violentei in familie, precum si a altor situatii de risc social, domiciliate in municipiul Huși, servicii oferite unui numar de 50 de persoane vulnerabile din ZUM (fără adăpost).Valoare contract lucrari SC ECASTEF SRL
2.223.541,00 lei

Ezecutat/decontat


Rest de executat
Stadiu fizic Termen finalizare 31.12.2024
4Constructia unui centru multi-functional în ZUM 3-Dric – SMIS 138482
POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Contract de finanțare nr. 7282/19.12.2021
36 luni (nu mai tarziu de decembrie 2023)31.12.2023
NEFINALIZAT- termen 31.12.2024
3.571.828,42ei


elegibil 3.325.145,40lei
neeligibil 246.683,02lei
2.541.016,67 lei

E
2.361.705,63

N
179.311,04
Prezentul proiect propune constructia unui Centru de resurse pentru comunitate in ZUM 3 DRIC care va fi realizat in cadrul proiectului “Constructia unui Centru Multifunctional in ZUM 3 Dric” cuprins în Planul de Acțiuni din cadrul SDL pentru zone urbane marginalizate, în care UAT-Husi este solicitant eligibil.
Se propune realizarea constructiei Centru Multifunctional, pornind de la tema de proiectare si discutiile purtate cu beneficiarul. In conformitate cu acestea, se propune o constructie noua care va integra toate functiunile necesare si va acoperi necesarul de spatii alocate.
Prin intermediul acestui centru se vor desfasura activitati socio-educative pentru un numar de 100 copii și 130 adulți din zona marginalizata.
Precizam ca intreaga constructie a fost dimensionata pentru a primi in mod simultan un maximum de 150 de persoane, incluzand si personalul angajat.
Valoare contract lucrari SC ANAMELIS SRL
2.374.106,00 lei


Ezecutat/decontat


Rest de executat
Stadiu fizic
Termen finalizare
31.12.2024
3“Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” SMIS 123567
Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon
Contract de finanțare nr. 5397/04.05.2020
Perioada de implementare
61 luni

04.05.2020 - 31.12.2023 ETAPA I
31.12.2024 ETAPA II
39.323.095,89


elegibil
34.946.769,8

Neeligibil
4.376.326,04 3.301.500,00
39.323.095,89- Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera
- Cresterea anuala estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public
de calatori construite /modernizate/ extinse
-Autobuze achizitionate -10 buc
-Statii de reincarcare electrica achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate
electric -1 statie
-Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate -55 statii
-Sisteme de e-ticketing create/modernizate/reabilitate – 1sistem
-Lungimea/Suprafata infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de calatori construite/extinse/modernizate ( km)-27.000mp
-Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite/ modernizate/ extinse (km), dupa caz- 1.9 km
-Cresterea anuala estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite-20 persoane.
Valoare contract lucrari strazi –(SC VIACONS RURIER )
5.903.452,42 lei

Decontat 5.903.452,42
100%

Valoare contract ex terminal SC CROYALIConstruct
6.795.412,40

Ezecutat/decontat

Rest de executat


Contract achizitii autobuze
23.408.435,26

Decontat
Stadiu fizic
100%


Stadiu fizicStadiu
Termen finalizare
31.12.2024
2“Reabilitarea termica/ modernizare sediul Primariei municipiului Husi” SMIS 117872
POR 2014-2020
Axa 3.1. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Contract de finanțare nr.3299/08.10.2018
Perioada implementare
08.10.2018-31.12.2023 ETAPA I
31.12.2024 ETAPA II
6.623.122,53 lei


eligibil 4.093.900,3 lei
neeligibil 2.611.100,24 lei
5.492.555,71 lei Reabilitarea termica a constructiei principale cu modificari ale finisajelor peretilor exteriori, ale invelitorilor, ale tamplariri exterioare.
-La nivelul peretilor se vor realiza termosisteme care sa asigure economia de energie.
-Se va realiza termoizolarea si hidroizolarea tuturor placilor din b.a.
-realizarea amenajarilor exterioare: rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati, trotuare, accese pietonale
-reabilitarea partiala a instalatiilor interioare, cu accent pe sistemele sanitare si de incalzire;
-reabilitarea partiala a instalatiilor electrice, avand ca obiectiv eficientizarea iluminatului;
-se va monta un numar de 40 panouri fotovoltaice, care vor asigura doar cantitatea de energie necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii;
-se va monta un numar de 10 panouri solare, care vor asigura doar cantitatea de apa calda necesara cladirii; vor fi amplasate pe acoperisul cladirii
Valoare contract lucrari–(SC CROYALI SRL )
4.107.862.85 lei

Ezecutat/decontat


Rest de executat


Stadiu fizic Termen finalizare
31.12.2024
1“Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir“ cod SMIS 122165
POR 2014-2020
Axa prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii
Contract finanțare nr. 6385/03.12.2020
Perioada de implementare
03.12.2020-31.12.2023 ETAPA I
31.12.2024 ETAPA II
11.115.223,72


eligibil 10.281.262,18lei

neeligibil 833.961,54lei
8.003.076,19 lei - Corp de cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir, reabilitat si modernizat in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.
- Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii/ echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
- Echiparea infrastructurii educationale pentru corp 28cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir.
Valoare contract
SC INTERTRADE GROUP SRL-
8.275.452,00 lei

Ezecutat/decontat


Rest de executat


Stadiu fizicTermen finalizare 31.12.2024