Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Calendarul impozitelor si taxelor locale

Termenele de plata pentru persoanele fizice si juridice sunt ilustrate in tabelul urmator:

Calendar Impozite si taxe locale

Tip contribuabil


Denumire Nr. termene de plata Scadenta termen 1 Scadenta termen 2 Scadenta termen 3 Scadenta termen 4
Pers.FiziceImpozit cladiri231 martie30 septembrie----
Pers.FiziceTaxa cladiri2-12-În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mari de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

-In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

- În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Pers.FiziceImpozit mijloace de transport231 martie30 septembrie----
Pers.FiziceImpozit teren231 martie30 septembrie----
Pers.FiziceTaxa teren2-12-În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mari de un an, taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

-In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

- În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Pers.FiziceTaxa afisaj (firma)231martie30 septembrie-----
Pers.FiziceTaxa afisaj (panouri)231martie30 septembrie----
Pers.FiziceImpozit mijl. de transport auto marfa>12t231martie30 septembrie----
Pers.FiziceTaxa salubrizare
415 martie15 iunie15 septembrie15 noiembrie
Pers.FiziceTaxa ecarisaj131martie------
Pers.FiziceImpozit pe spectacole--Impozitul pe spectacole se plateste lunar pâna la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul
Pers.JuridiceImpozit cladiri231martie30 septembrie----
Pers.JuridiceImpozit mijloace de transport231martie30 septembrie----
Pers.JuridiceImpozit teren231martie30 septembrie----
Pers.JuridiceTaxa afisaj (firma)231martie30 septembrie----
Pers.JuridiceTaxa afisaj (panouri)231martie30 septembrie----
Pers.JuridiceImpozit mijl. transport auto marfa>12t

231martie30 septembrie----
Pers.JuridiceTaxa cladiri2-12-În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mari de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

-In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

- În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.
Pers.JuridiceTaxa teren2-12-În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la o perioada mai mari de un an, taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

-In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta.

- În cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o varsa lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

       Impozitele si taxele locale ( cladiri, teren, auto, taxa afisaj /firma) de pâna la 50 lei inclusiv, se achita integral pâna la primul termen de plata, respectiv 31 martie, ale anului.

Debitorul care achita integral impozitele inainte de 31 martie a anului in curs, beneficiaza de o reducere de 10% (pentru impozitul pe cladiri, teren si mijloace de transport).

Pentru neachitarea la termenul de scadenta a impozitului, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Pentru mai multe detalii va rugam consultati legislatia in vigoare.

Mentionam ca taxele si impozitele locale pot fi achitate:
– online accesand site-ul www.ghiseul.ro/ Plata cu autentificare;
– virament bancar;
– numerar la ghiseul din str. 1 Decembrie, nr.9, dupa urmatorul program:
Luni, Marti, Miercuri, Joi: 7,30 – 16,00
Vineri: 7,30 – 13,30

Informatii suplimentare puteti obtine si la tel. 0235/480009 interior 114 sau 115.