Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Directii si Servicii

Directia Economica

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Serviciul Administratie Publica Locala

Compartimentul Juridic

Compartimentul Control Intern – Managementul Calitatii

Compartimentul Audit Intern

Compartimentul Protectie Civila

Compartimentul Autorizare Control