Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Transcrieri

1.Transcriere – nastere înregistrata în strainatate

ACTE NECESARE:
a)Certificatul  de nastere original simplu/apostilat/supralegalizat,eliberat de autoritatile din strainatate, în care sa fie trecute numele si prenumele copilului, data nasterii, locul nasterii, sexul copilului, datele parintilor – original sau Extras de nastere multilingv in original – acesta nu necesita apostila, nici traducere si legalizare;
b)Traducerea certificatului de nastere – în original;
c)Certificatul de casatorie al parintilor –când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;
d)Certificatele de nastere si actele de identitate ale parintilor  – când certificatul înaintat spre transcriere este al unui copil minor;
e)Actul de identitate al solicitantului – titular al certificatului (carte identitate/carte provizorie de identitate sau pasaport cu domiciliul în strainatate); 
f)Taxa de 2 lei – se achita la Casieria Primariei municipiului Husi.

În cazul minorilor cu vîrsta între 14-18 ani acestia  solicita transcrierea în nume propriu, asistati de unul din parinti sau dupa caz de tutore. Daca parintii au domicilii diferite, primaria competenta poate fi oricare dintre cele 2 primarii pe raza carora au domiciliul parintii minorului.  Daca parinti au domiciliul în strainatate, cererea se depune la Directia de stare civila Sector 1 Bucuresti.

Daca parintii minorului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate, parintele care solicita transcrierea da o declaratie  în fata ofiterului de stare civila, cu privire la domiciliul copilului.
Pentru minorii ai caror parinti au si cetatenie moldoveana si cetatenie româna este necesar acordul acestora privind  urmatoarele aspecte : dobândirea cetateniei române de catre copil, transcrierea certificatului de nastere în România si stabilirea domiciliului copilului.

În cazul în care persoana îndreptatita nu se poate prezenta împuternicitul trebuie sa prezinte :
a)Procura speciala autentificata;
-facuta la notar public, în tara; 
-facuta în strainatate – la notar public (Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale României).
b)Act identitate mandatar.

2.Transcriere – casatorie încheiata în strainatate

 ACTE NECESARE:
a) Certificatul  de casatorie original simplu/apostilat/supralegalizat, eliberat de autoritatile din strainatate – original sau Extras de casatorie multilingv in original – acesta nu necesita apostila, nici traducere si legalizare;
b)Traducerea certificatului de casatorie– în original. Certificatele de nastere ale sotilor;
c)Actele de identitate ale sotilor (carte identitate/carte provizorie de identitate sau pasaport  cu domiciliul în strainatate);
d)Declaratia notariala a ambilor soti cu privire la numele de familie dupa încheierea casatoriei, în cazul în care acesta nu este specificat în certificatul original;
e)Hotarârea de divort sau certificatul de deces privind o eventuala casatorie anterioara,  daca este cazul;
f)Taxa de 2 lei  – se achita la Casieria Primariei municipiului Husi;

 În cazul în care titularul nu se poate prezenta împuternicitul trebuie sa prezinte :
a)Procura speciala autentificata;
-facuta la notar public, în tara ;
-facuta în strainatate – la notar public (Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale României.
b)Act identitate mandatar.

3.Transcriere – deces înregistrat în strainatate

ACTE NECESARE:
a)Certificatul  de deces original simplu/apostilat/supralegalizat, eliberat de autoritatile din strainatate – original sau Extras de deces multilingv in original – acesta nu necesita apostila,nici traducere si legalizare;
b)Traducerea certificatului de deces, efectuata în România sau în strainatate – în original;
c)Actul de identitate al persoanei decedate, original;
d)Certificatul de nastere;
e)Certificatul de casatorie al persoanei decedate, original, daca este cazul;
f)Actul de identitate al solicitantului;
g)Taxa de 2 lei – se achita la Casieria Primariei municipiului Husi;

 În cazul în care persoana îndreptatita  nu se poate prezenta împuternicitul trebuie sa prezinte:  

a)Procura speciala autentificata:
-facuta la notar public, în tara;
-facuta în strainatate – la notar public (Apostilata/Supralegalizata dupa caz, si tradusa prin traducere legalizata în România), sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare de cariera ale României;
b)Act identitate mandatar.