Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Nasteri

 

1.Înregistrare nastere ce a avut loc în municipiul Husi

TERMEN DE ÎNREGISTRARE
Declararea nasterii se face în termen de  15 zile pentru copilul nascut viu si  în termen de 3 zile pentru copilul nascut mort.
În cazul copiilor care au împlinit vârsta de 1 an se procedeaza la înregistrarea tardiva a nasterii în baza :
 – hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile;
 – acte identitate parinti;
 – certificat casatorie parinti (dupa caz);
 – certificat nastere mama ( în cazul când nu este casatorita).

ACTE NECESARE:
1. certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular-tip, trebuie sa poarte numar de înregistrare, data certa, sigiliul / stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; 
2. actul de identitate al parintilor si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de unul din parinti, original; 
3. certificatul de casatorie al parintilor copilului, în original, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul; 
4. declaratia de recunoastere a copilului nascut în afara casatoriei, data de catre tata în fata ofiterului de stare civila care înregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care îl dobândeste copilul, la care se anexeaza consimtamântul mamei; în cazul tatalui minor acesta trebuie sa fie  asistat de reprezentantul legal.
În cazul în care unul dintre parinti este cetatean strain, mai sunt necesare urmatoarele acte:
a) pasaportul parintelui cetatean strain, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare; 
b) certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate  
c) Declaratie:
–  cu privire la nationalitatea si domiciliul cetateanului strain, nationalitatea si domiciliul copilului;
– de recunoastere a copilului nascut în afara casatoriei si de încuviintare a purtarii numelui tatalui / mamei, daca este cazul;
Numele de familie si prenumele copilului:
Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor. 
În cazul în care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, înregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, data în fata ofiterului de stare civila sau la notar public, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) si prenumele copilului. 
Ofiterul de stare civila poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putând opta pentru un nume corespunzator.
 Domiciliul copilului:
Daca la data înregistrarii nasterii parintii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de catre parintele care solicita înregistrarea nasterii.
 VERIFICATI CORECTITUDINEA DATELOR !

2.Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere (Duplicat)

Certificatele de stare civila se elibereaza persoanelor îndreptatite, odata cu întocmirea unui act în registrele de stare civila – de nastere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptatite.
Prin alte persoane îndreptatite – în întelesul legii, sunt asimilati:
• parintii copilului în vârsta de pâna la 14 ani
• reprezentantii legali

Solicitarea eliberarii certificatelor de stare civila se poate face:
1. la primaria care are în pastrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primaria locului de domiciliu sau resedinta al solicitantului.

ACTE NECESARE:
-Cerere tip, se obtine de la Relatii cu Publicul din cadrul Primariei municipiului Husi, se semneaza în momentul depunerii; 
-Act identitate titular sau persoana împuternicita, original;
-Taxa de 2 lei achitata la Cam.9.
În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obtinerea certificatului se poate face prin  Procura speciala autentificata de catre un notar public în care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila.
 În cazul cetatenilor aflati în strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana împuternicita prin procura speciala notariala apostilata cf. Conventiei de la Haga (în cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul României din tara respectiva), în care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila”

Conditii:
Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi: 
1. Pentru cetatenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

Nota:  Persoanele care au atât actul de identitate, cât si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:
• În situatia în care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are în pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cât si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.
•  În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are în pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurarii certificatelor de stare civila.
2. Pentru cetatenii români cu domiciliul în strainatate:
• pasaportul turistic în care sa fie mentionat domiciliul în strainatate sau titlu de calatorie.
3. Pentru cetatenii straini:
• pasaportul turistic (cu viza româna – daca este cazul).
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetatenii membri ai U.E.)
Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta în strainatate, care au acte de stare civila înregistrate la Husi, pot solicita procurarea certificatelor astfel:
•personal;
•pe cale diplomatica (la Consulatul României din tara în care traiesc);
•prin împuternicit, cu procura speciala.
Certificatul de stare civila se poate elibera si altei persoane împuternicite (de titular) – prin procura speciala*
* Sunt necesare anumite explicatii în legatura cu ÎMPUTERNICIREA – obiectul mandatului consta în obtinerea de catre împuternicit, în numele si pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civila.