Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Compartimentul Disciplina in Constructii

 

Disciplina in constructii: Urmarirea respectarii disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii, pe raza municipiului Husi.

– se ocupa de regularizarea taxelor pentru eliberarea autorizatiei de construire.

– participa si semneaza procesele verbale de receptie la terminare si/sau finalizare lucrari.

Persoane de contact:
-consilier Dacu Ciprian
Tel: 0235480009, camera 37, interior 126