Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Alocatie pentru sustinerea familiei

 ATENTIE!   
OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, între care si alocatia pentru sustinerea familiei, a fost aprobata, prin Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012, cu modificari si completari, iar Normele metodologice de aplicare a legilor mentionate în OUG 124/2011 au fost modificate si completate, prin HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012.

Legea nr. 166 din 9 octombrie 2012  – Descarca
HG nr. 1291 din 18 decembrie 2012  – Descarca

 Principalele modificari si completari mentionate în Normele metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, pot fi descarcate de aici  – (Descarca)

 Acte necesare in vederea intocmirii dosarului de alocatie pentru sustinerea familiei (ASF), care se acorda pentru familii cu copii in intretinere si un venit net lunar de pana la 633 lei/membru de familie:
– Cerere – Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala – (Descarca)
– Cerere – Declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor drepturi – (Descarca)
– Carti/buletine de identitate ale parintilor;
– Certificatul de casatorie;
– Certificatele de nastere ale copiilor si cartea de identitate/buletinul pentru copii de peste 14 ani;
– Livretul de familie, completat la zi;
– Hotarare judecatoreasca definitiva de divort, certificat de deces sau adeverinta de la Penitenciar pentru sotul arestat, daca este cazul;
– Hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare a copiilor, hotarare pentru instituirea unei masuri de ocrotire a copilului, unde este cazul;
– Contract locuinta;
– Adeverinta de la asociatia de locatari/proprietari din care sa reiasa ca intreaga familie locuieste la adresa declarata;
– Adeverinte privind venitul net/cupoane de pensie/ajutor somaj/ajutor social/declaratie notariala pentru persoanele care nu realizeaza venituri (parinti/parteneri si copiii adulti necasatoriti care locuiasc cu familia), pentru luna anterioara depunerii cererii. In adeverintele de salariat, este necesar sa se mentioneze salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii, cu precizarea daca se beneficiaza sau nu de bonuri de masa, inclusiv valoarea acestora;
– Cupon pensie de intretinere, daca este cazul;
– Cupon alocatie de stat/extras de cont (ultima suma primita);
– Adeverinte de elev cu precizarea numarului de absente nemotivate din ultimul semestru scolar incheiat, nota la purtare si mentiunea repeta/nu repeta; daca repeta, se va mentiona motivul, iar in caz de motiv medical, se va atasa copie dupa certificatul/documentul medical;
– Certificat de atestare fiscala de la Finantele Publice Locale (de domiciliu), pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
– Adeverinta de la Registrul agricol, pentru ambii soti/parteneri si copii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia;
– Adeverinta de venit de la Administratia Finantelor Publice, pentru ambii soti/parteneri si copiii adulti necasatoriti, care locuiesc cu familia, atat pentru anul in curs, cat si pentru anul anterior;
– Certificat de incadrare in grad de handicap, daca este cazul;
– In cazul uniunii consensuale/concubinaj, se vor prezenta si documente referitoare la partener.

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116