Vremea

Weather Icon

Biroul Administratia Publica Locala, Relatii cu Publicul

1.Activitatea de relatii cu publicul

  • Asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;
  • Publica si actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public;
  • Da din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a;
  • Inregistreaza petitiile, indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului, pentru rezolvarea temeinica si legala a acestora;
  • Urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsului la petitii si intermediaza expedierea raspunsului catre petitionar, ingrijindu-se si de clasare si arhivare;
  • In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune pe site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, int-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz;
  • Transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii;
  • Elibereaza copii in cazul in care sunt solicitate;

Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30 

Date de contact:
Persoana de contact: referent Roca Ramona

Adresa e-mail:relatiipublic@primariahusi.ro
Tel:0235/480204 interior 105/Fax: 0235/480126
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui 

2.Activitatea de registratura
 -Inregistrarea documentelor care intra in Primaria municipiului Husi;
-Expedierea documentelor emise de Primaria muncipiului Husi;

Program de lucru: 
Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30

Date de contact:
Persoane de contact:
referent Rotaru Cerasela-Daniela
referent Manole Iuliana-Madalina
Adresa e-mail:registratura@primariahusi.ro
Tel:0235/480204,480205 interior 118/Fax: 0235/480126
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui

3.Activitatea de secretariat 
-Inscrierea in audientele organizate de primar,viceprimar, secretar, prefect, subprefect, secretar general al Prefecturii

Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30

Date de contact 
Persoana de contact:
consilier Dodoi Mariana, camera 21
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480009/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:primar@primariahusi.ro

4.Activitatea de arhivare a documentelor intocmite la nivelul Primariei municipiului Husi
 -Se arhiveaza documentele elaborate de compartimentele din cadrul Primariei municipiului Husi  
Persoana de contact: Oprea Anisoara, camera 39

5.Activitatea de inregistrare si comunicare catre persoanele interesate a dispozitiilor emise de primarul municipiului Husi  
– Se inregistreaza dispozitiile emise de primarul municipiului Husi
– Se comunica dispozitiile tuturor celor interesati in termenul legal 
Persoana de contact: consilier Nica Liliana, camera 16

6.Activitatea de elaborare, inregistrare si comunicarea celor interesati a hotaririlor Consiliului Local al municipiului Husi
– Se elaboreaza proiectele de hotarire ale Consiliului Local cu documentatia aferenta
– Se inregistreaza hotaririle Consiliului Local
– Se comunica hotaririle compartimentelor interesate si Institutiei Prefectului pentru validare in termenul legal
– Se afiseaza hotaririle cu caracter normativ in termenul legal 

Date de contact:
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480205/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:
Persoana de contact:  …………………,