Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Serviciul Tehnic

 


COMPARTIMENTUL INVESTITII
Investitii   publice:
-asigura pregatirea si planificarea lucrarilor de investitii;
-asigura programarea lucrarilor de investitii in deplina corelare cu planul si resursele alocate;
-verificarea conditiilor impuse la elaborarea documentatiilor tehnico-economice ale investitiilor si receptionarea lucrarilor executate;
-intocmire rapoarte statistice pentru investitiile proprii.

Persoane de contact:
-consilier Nechifor Florin – camera nr. 35, tel.0235/480009, int. 111
-referent Dorneanu Emilian – camera nr. 35, tel.0235/480009, int. 111


COMPARTIMENTUL ACHIZITII
Achizitii   publice:
-asigura demararea si derularea procedurilor de achizitii publice, in baza legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice si are urmatoarele atributii:
– asigura respectarea etapelor de desfasurare a achizitiilor publice conform legislatiei in vigoare;
– intocmeste contractele de achizitii publice pentru care s-au demarat proceduri;
– asigura demararea procedurilor de achizitii publice, servicii si lucrari;
– asigura realizarea programului anual de achizitii publice;
– asigura incheierea procedurilor in timp optim.

Persoana de contact:
-consilier Popa Ioana-Roxana – camera nr. 36, tel.0235/480009, int. 128


COMPARTIMENTUL UNITATEA LOCALA PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI SI AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL
Monitorizarea serviciilor de utilitate publica:
-Transport public local de calatori;
-Activitatea de taximetrie;
-Iluminat public.

Emitere Avize pentru interventiil in carosabil
–    Cerere tip;
–    Dovada achitare taxa pentru eliberarea avizului.

Emitere Certificat de inregistrare: tractoare, mopede, utilaje, carute:
–    Cerere tip;
–    Dovada achitare taxa pentru eliberearea certificatului;
–    Act de proprietate;
–    Carte de identitate emisa de R.A.R. pentru autovehicule;
–    Carte/ buletin de identitate.

Protectia   mediului
–    Respectarea legislatiei cu privire la protectia mediului.

Persoana de contact:
-inspector Popa Ovidiu – camera nr. 37, tel.0235/480009, int. 126
-inspector Bahnariu Ioan – camera nr. 37, tel.0235/480009, int. 126


SERVICIUL TEHNIC
Date  de   contact:
SEF SERVICIUL TEHNIC
Ing. Dumascu Emanoel
Tel: 0235480009, interior 128
e-mail: achizitii@primariahusi.ro


FORMULARE
Formularele ce trebuiesc completate, dupa caz, se afla pe site-ul Primariei municipiului Husi la sectiunea Descarcare formulare si la Compartimentul Relatii cu Publicul.

TERMEN
Termen de rezolvare: 30 de zile, daca legea nu prevede altfel.