Vremea

Weather Icon

Regulamentele privind procedurile administrative

Hotararea nr. 63/25.03.2021 – privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarâri cu caracter normativ, supuse adoptarii Consiliului Local al Municipiului Husi – (Anexa)


Hotararea nr. 64/25.03.2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al municipiului Husi 


Hotararea nr. 162/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui


Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Husi si serviciile publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al municipiului Husi


Regulamanet de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi


Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi


Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi prin Hotarirea nr. 38 din 28 Februarie 2008