Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Regulamentele privind procedurile administrative

  • Hotararea nr. 63/25.03.2021privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarâri cu caracter normativ, supuse adoptarii Consiliului Local al Municipiului Husi (Anexa)
  • Hotararea nr. 64/25.03.2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al municipiului Husi 
  • Hotararea nr. 162/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
  • Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Husi si serviciile publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
  • Regulament de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi
  • Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
  • Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi prin Hotarirea nr. 38 din 28 Februarie 2008