Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Regulamentele privind procedurile administrative

Hotararea nr. 63/25.03.2021privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarâri cu caracter normativ, supuse adoptarii Consiliului Local al Municipiului Husi (Anexa)

Hotararea nr. 64/25.03.2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al municipiului Husi

Hotararea nr. 162/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui

Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Husi si serviciile publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al municipiului Husi

Regulament de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi

Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi

Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi prin Hotarirea nr. 38 din 28 Februarie 2008