Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
 • Today's visitors: 150
 • Today's page views: : 432
 • Total visitors : 27,683
 • Total page views: 64,401

Regulamentele privind procedurile administrative

 • Hotararea nr. 63/25.03.2021privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarâri cu caracter normativ, supuse adoptarii Consiliului Local al Municipiului Husi (Anexa)
 • Hotararea nr. 64/25.03.2021 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al municipiului Husi 
 • Hotararea nr. 162/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
 • Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Municipiului Husi si serviciile publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
 • Regulament de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si al serviciilor si institutiilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi
 • Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
 • Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi prin Hotarirea nr. 38 din 28 Februarie 2008