Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor locale

MODALITATI DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

  • Puteti efectua plata taxelor si impozitelor locale din contul personal deschis la orice banca cu observatia ca va trebui sa completati ordinul de plata cu datele de identificare ale beneficiarului si contul IBAN, precum si adresa pentru care se efectueaza plata.
  • Contribuabilii PERSOANE FIZICE pot face plata si in conturile Primariei municipiului Husi (CIF 3602736) deschise la Trezoreria municipiului Husi, astfel:
IBAN 2017 Denumire cont
RO82TREZ6582107020101XXX Impozit/taxa pe cladiri
RO29TREZ6582107020201XXX Impozit/taxa pe teren intravilan
RO26TREZ6582107020203XXX Impozit/taxa pe teren extravilan
RO04TREZ6582116020201XXX Impozit mijlloace de transport
RO81TREZ6585033XXX000492 Impozit mijloace de transport marfa > 12to
RO31TREZ65821150201XXXXX Impozit pe spectacole
RO31TREZ65821360206XXXXX Taxa salubrizare
RO31TREZ65821360206XXXXX Taxa ecarisaj si situatii de urgenta
RO93TREZ65821360205XXXXX Taxa carte de identitate
RO51TREZ65821050250XXXXX Alte taxe pe serv. specif.-afisaj, publicitate
RO72TREZ65821A350102XXXX Venituri din amenzi, alte sanctiuni legale
RO95TREZ65821390203XXXXX Venituri din vanzari locuinte
RO46TREZ65821A300530XXXX Venituri din inchirieri si concesiuni
RO41TREZ65821390207XXXXX Venituri din vanzari bunuri(teren)
RO06TREZ65821070203XXXXX Taxe juridice de timbru si alte taxe
RO37TREZ65821340202XXXXX Taxe extrajudiciare de timbre
RO45TREZ65821E300530XXXX Taxa concesionare loc de inhumare si  taxe  pentru serviciile funerare
RO18TREZ65821E330800XXXX Taxa radioficare
RO29TREZ65821E300900XXXX Taxa pasunat
RO94TREZ658502205X002465 Chirii/concesiuni teren/spatii administrate de Centrul Public de Desfacere Husi
  • Contribuabilii PERSOANE JURIDICE pot face plata si in conturile Primariei municipiului Husi (CIF 3602736) deschise la Trezoreria municipiului Husi, astfel:
IBAN 2017 Denumire cont
RO32TREZ6582107020102XXX Impozit/taxa pe cladiri
RO76TREZ6582107020202XXX Impozit/taxa pe teren
RO51TREZ6582116020202XXX Impozit mijlloace de transport
RO81TREZ6585033XXX000492 Impozit mijloace de transport marfa > 12to
RO72TREZ65821120207XXXXX Taxa hoteliera
RO31TREZ65821150201XXXXX Impozit pe spectacole
RO31TREZ65821360206XXXXX Taxa salubrizare
RO51TREZ65821050250XXXXX Alte taxe pe serv. specif.-afisaj, publicitate
RO72TREZ65821A350102XXXX Venituri din amenzi, alte sanctiuni legale
RO46TREZ65821A300530XXXX Venituri din inchirieri si concesiuni
RO41TREZ65821390207XXXXX Venituri din vanzari bunuri (teren)
RO06TREZ65821070203XXXXX Taxe juridice de timbru si alte taxe
RO37TREZ65821340202XXXXX Taxe extrajudiciare de timbre
RO18TREZ65821E330800XXXX Taxa radioficare
RO29TREZ65821E300900XXXX Taxa pasunat
RO94TREZ658502205X002465 Chirii/concesiuni teren/spatii administrate de Centrul Public de Desfacere Husi

   Contribuabilii persoane fizice care  au  în proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta  au obligatia potrivit prevederilor  art. 494 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata, sa depuna declaratii pâna la data de 31 martie inclusiv, conform modelului ITL 002.

Formularul de declaratie se poate descarca de pe site-ul institutiei www.primariahusi.ro, sectiunea Serviciul Impozite si Taxe locale – Descarcare formulare – Declaratie  fiscala impozit cladiri nerezidente/rezidente  –persoane fizice.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili pana la data de 31 martie, se acorda o bonificatie de 10%.

Programul de lucru este urmatorul:
-Luni, Marti, Miercuri, Joi: 7,30 – 16,00
-Vineri: 07,30 – 13,30

Contruabilii care  dobandesc bunuri impozabile (cladiri, terenuri, mijloace de transport) au obligatia, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal , sa le declare in termen de 30 zile de la data dobandirii si datoreaza impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Pentru a beneficia de scutirea la plata impozitelor si taxelor locale prevazute de Legea 227/2015 contribuabilii vor depune documentele justificative la Primaria Municipiului Husi , prin registratura – camera 17, (Luni, Marti, Miercuri, Joi intre orele 7,30 – 16,00; Vineri intre orele 7,30 – 13,30).

Scutirea la plata impozitului se aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care persoana depune cererea de scutire însotita de documentele justificative.

Persoana care solicita scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia de a aduce la cunostinta organului fiscal orice modificare intervenita în perioada cuprinsa între data depunerii cererii de scutire si data 1 ianuarie a anului urmator celui în care s-a depus cererea de scutire.

Înstiintarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data aparitiei oricaror modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii.

Persoana care beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia ca ulterior acordarii scutirii sa aduca la cunostinta organului fiscal orice modificari intervenite fata de situatia existenta la data acordarii scutirii.