Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte in derulare
 

Primaria Husi


Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.

Stategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015
Turism Husi
 

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui


 

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro
Contact

 

Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii de locuinte ANL
ANUNT - destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii de locuinte sociale

CONCURS - pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier din cadrul Compartimentului Agricol si Cadastru
CONCURS - pentru ocuparea functiei publice de executie de condilier juridic din cadul Copartimentului Juridic.
 Atentionari P.S.I.
Anunturi publice
 Directia Economica - Informatii de interes public
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul primarului 2013

Legea nr. 52/2003
Proiecte de hotarari supuse atentiei publice, anunturi proiecte de hotarari.
Hotarari aprobate
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Dispozitii emise de primarul municipiului Husi
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Rapoarte anuale, Legea 52/2003