Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte in derulare
 

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi

Organigrama municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.

 
Turism HusiCentrul de Informare Europe Direct Vaslui


 

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Contact

Stimati cetateni ai municipiului Husi,

Primarul se afla permanent in mijlocul dumneavoastra!

        Misiunea de baza a Primarului este focalizarea tuturor actiunilor Primariei asupra membrilor comunitatii Municipiului Husi pentru a le identifica cat mai exact nevoile, preferintele si asteptarile si a le satisface pe deplin.

        Strategia de dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020 materializeaza viziunea de ansamblu a Primarului in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului prin:

  • revitalizarea economica prin valorificarea superioara a resurselor locale;
  • imbunatatirea conditiilor de trai ca urmare a dezvoltarii economice si a serviciilor publice;
  • cresterea calitatii vietii prin protejarea factorilor de mediu.

        Obiectivul general al strategiei este cresterea nivelului de trai al cetatenilor prin dinamizarea economiei locale, dezvoltarea serviciilor publice, imbunatatirea infrastructurii rutiere.

        Datoria primordiala a intregului personal din cadrul Primariei Municipiului Husi si a Serviciilor publice locale, este sa cunoasca si sa aplice in totalitate cerintele legale si de reglementare aplicabile, sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe cresterea satisfactiei cetatenilor si imbunatatirea continua a propriei activitati.

                                                                       Ing. Ioan CIUPILAN - Primar

 

Informatii publice

Stategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015

Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2014
Codul etic si de integritate

Legea nr. 52/2003
Proiecte de hotarari supuse atentiei publice, anunturi proiecte de hotarari.
Hotarari aprobate
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Dispozitii emise de primarul municipiului Husi
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Rapoarte anuale, Legea 52/2003

Declaratii de avere

Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism


Anunturi
Anunturi publice
IMPORTANT - referitor verificarea premergatoare eliberarii Atestatului de producator
IMPORTANT - campanie de informare a tuturor potentialilor cultivatori de soia conventionala in anul 2015
Apararea impotriva inundatiilor
Atentionari P.S.I.

Directia Economica - Informatii de interes public

Comisia de solutionare a contestatiilor

Concursuri

LISTA privind rezultatele finale la concursul organizat in data de 20 aprilie 2015 si in data de 14 mai 2015, pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi.
Proces-verbal privind desfasurarea interviului la concursul organizat in data de 14 mai 2015 pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi
REZULTATUL interviului la concursul organizat in data de 14 mai 2015 pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi.
CONCURS - pentru ocuparea functiei publice de executie grad profesional superior la Biroul Tehnic - Compartimentul Achizitii.
CONCURS - pentru pentru ocuparea functiei de publice de executie de consilier juridic grad profesional asistent la Compartimentul Juridic.