Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte in derulare
 

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi

Organigrama municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.

 
Turism HusiCentrul de Informare Europe Direct Vaslui


 

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro
Contact

Informatii publice

Stategia Nationala Anticoruptie 2012 - 2015

Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul primarului 2013

Legea nr. 52/2003
Proiecte de hotarari supuse atentiei publice, anunturi proiecte de hotarari.
Hotarari aprobate
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Dispozitii emise de primarul municipiului Husi
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Rapoarte anuale, Legea 52/2003

Declaratii de avere

Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism


Anunturi
Anunturi publice
IMPORTANT - referitor verificarea premergatoare eliberarii Atestatului de producator
IMPORTANT - campanie de informare a tuturor potentialilor cultivatori de soia conventionala in anul 2015
Atentionari P.S.I.

Directia Economica - Informatii de interes public

Concursuri
CONCURS - pentru ocuparea postului de Sef Serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi.
CONCURS - pentru ocuparea postului de inspector de spcialitate gr.II in cadrul Biroului Managementul proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale.
CONCURS - pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, din cadrul SPLAS Husi