Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Strategia de dezvoltare 2020-2021

HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL HUSI NR. 333/27.08.2020 – privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea Municipiului Husi 2020 – 2021 si a Planului Strategic Institutional pentru proiectul “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Husi” cod SMIS 128787/SIPOCA 631 accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP

STRATEGIA PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI HUSI 2020-2021

PLANUL STRATEGIC INSTITUTIONAL  pentru proiectul “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Husi”

ANUNT PUBLICARE – pentru dezbatere publica
Strategia de dezvoltare a Municipiului Husi pentru perioada 2020-2021

Planul Strategic Institutional –  Municipiul Husi