Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Date de Contact PMH

Adresa:
Primaria Municipiului Husi, Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9, Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204; fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

CompartimentCam.Nr. tel.E-mail
Primar21int. 101primar@primariahusi.ro
Viceprimar22int. 102viceprimar@primariahusi.ro
Secretar23int. 103secretar@primariahusi.ro
Administrator Public29int. 156administrator.public@primariahusi.ro
Director Executiv - Directia Economica28int. 104---
Sef Serviciu Venituri15int. 125sv@primariahusi.ro
Sef birou - Biroul
Managementul Proiectelor Europene
300235/472286integrare_husi@yahoo.com; integrare@primariahusi.ro
Sef Birou Tehnic36int. 128achizitii@primariahusi.ro
Sef Birou Administratie Publica Locala27int. 132sef.bapl@primariahusi.ro
Compartimentul juridic41int. 119juridic@primariahusi.ro
Biroul agricol si cadastru34int. 130cadastru@primariahusi.ro
Biroul agricol si cadastru33int. 112ofagricol@primariahusi.ro
BAPL - Relatii cu publiculintrare (17)int. 105relatiipublic@primariahusi.ro
BAPL - Registraturaintrare (17)int. 118registratura@primariahusi.ro
Compartimentul Informatizare38int. 139info@primariahusi.ro
Compartimentul Resurse Umane
26int. 107ogru@primariahusi.ro
Compartimentul Buget - Contabilitate13int. 124contabilitate@primariahusi.ro
Compartimentul Buget - Contabilitate12int. 113contabilitate@primariahusi.ro
Compartimentul Buget - Contabilitate - Caserie14int. 110
Serviciul Impozite si Taxe Locale- pers. juridice10int. 115sv@primariahusi.ro
Serviciul Impozite si Taxe Locale - amenzi, chirii11int. 141sv@primariahusi.ro
Serviciul Impozite si Taxe Locale- pers. fizice9int. 114sv@primariahusi.ro
Biroul Managementul Proiectelor Europene
32int. 131integrare_husi@yahoo.com
Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului24int. 106urbanism@primariahusi.ro
Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat,
Cadastru urban
31int. 134domeniul_public@primariahusi.ro
Compartimentul Investitii35int. 111investitii@primariahusi.ro; investitii_nechifor@primariahusi.ro
Compartimentul Achizitii Publice36int. 128achizitii@primariahusi.ro
Compartimentul Unitatea Locala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati si Autorizare Transport Public Local37int. 126monitorizare.servicii.publice@primariahusi.ro
Compartimentul
Disciplina in constructii
37int. 126---
Compartiemntul Control Intern - Managementul Calitatii42int. 135management.calitate@primariahusi.ro
Compartimentul Protectie Civila
Demisol0235/480133protectiecivila@primariahusi.ro
svsu@primariahusi.ro
Compartimentul Audit Intern42int. 135auditintern@primariahusi.ro
Compartimentul Autorizare - Controlparterint. 116oficiulautorizare@primariahusi.ro
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (Starea civila)25int. 108stareacivila@primariahusi.ro
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelortel:0235/473337spclep@primariahusi.ro
Centrul Public de Desfacere------piata.husi@primariahusi.ro
Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor OrtodoxeDemisolint. 133adm.cimitire@primariahusi.ro
Casa se Cultura Husi---0235/480135casadecultura@husi.ro
Politia Locala a Municipiului Husi---0235/480957
0235/470684
fax:0235/470684
politia_comunitara_husi@yahoo.com
Cresa Municipiului Husi---769636512cresamunicipiuluihusi@yahoo.com
Biblioteca Municipala Husi---0235/480164bmralea@yahoo.com
Directia de Asistenta Sociala Husi---Sef serviciu, resurse umane, juridic=0335/422130das.husi@vs.e-adm.ro
Directia de Asistenta Sociala HusiAlocatii si indemnizatii, ajutor social= 0335/422116das.husi@vs.e-adm.ro
Directia de Asistenta Sociala HusiCaserie si Registratura = 0335/422127das.husi@vs.e-adm.ro