Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 156
  • Today's page views: : 439
  • Total visitors : 27,689
  • Total page views: 64,408

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului

Compartimentul administrarea domeniului public si privat cadastru urban

Compartimentul disciplina in constructii

Biroul tehnic


 Arhitect sef Directia Urbanism: Ailenei Marius
-camera 24
-telefon:0235/480009, int. 106