Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului

Compartimentul administrarea domeniului public si privat cadastru urban

Compartimentul disciplina in constructii

Biroul tehnic


 Arhitect sef Directia Urbanism: Ailenei Marius
-camera 24
-telefon:0235/480009, int. 106