Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Descarca Formulare

Urbanism:
-Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism FI – Descarca
-Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate F4 – Descarca
-Cerere intentie elaborare PUZ/PUD – Descarca
-Cerere aprobare PUZ/PUD – Descarca
-Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism F7 – Descarca
-Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare F8 – Descarca
-Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare F8 – Descarca
-Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare FI2 – Descarca
-Comunicare privind ‘începerea executiei lucrarilor – Primarie F 13 – Descarca
-Comunicare privind ‘începerea executiei lucrarilor – Inspectoratul Teritorial in Constructii Vaslui F 14 – Descarca
-Comunicare privind încheierea executiei lucrarilor – Inspectoratul Teritorial in Constructii Vaslui F 15 – Descarca
-Comunicare privind încheierea executiei lucrarilor – Primarie F 16 – Descarca
-Declaratie primarie privind valoarea reala a lucrarilor – Descarca
-Panou de idetificare a investitiei Anexa nr. 8 – Descarca
-Cerere certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei – Descarca
-Cerere certificat de atestare a radierii constructiei – Descarca
-Cerere adeverinta teren intravilan – Descarca
-Cerere repartizare lot de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003 – Descarca
-Cerere repartizare locuinta ANL – Descarca
-Cerere eliberare Certificat de nomenclatura stradala si adresa – Descarca
-Cerere prelungire/incheiere contract închiriere teren – Descarca
-Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila – Descarca


Asistenta sociala:
-Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala –Descarca
-Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor drepturi – Descarca
-Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii – Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii – Descarca
-Cerere – declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita) – Descarca
-Cerere efectuare ancheta sociala –Descarca


Relatii cu publicul:

– Cerere eliberare copie acte –Descarca
-Cerere solicitare informatii de interes public –Descarca
-Reclamatie administrativa –Descarca


 Biroul Agricol si Cadastru:
– Cerere inscriere in Registrul Agricol –Descarca
– Cerere eliberare atestat producator –Descarca
– Cerere eliberare carnet de comercializare –Descarca
– Cerere eliberare adeverinta rol agricol (vanzare-cumparare, succesiune) –Descarca
– Cerere eliberare adeverinta rol agricol (drepturi de asistenta sociala) –Descarca
– Cerere eliberare Ordinul Prefectului –Descarca
– Cerere+declaratie eliberare adeverinta APIA –Descarca
– Cerere afisare oferta vanzare terenuri agricole (persoane fizice) –Descarca
– Cerere afisare oferta vanzare terenuri agricole (persoane juridice) –Descarca
– Oferta vanzare terenuri agricole (persoane fizice) –Descarca
– Oferta vanzare terenuri agricole (persoane juridice) –Descarca
– Comunicare acceptare oferta vanzare terenuri agricole (persoane fizice) –Descarca
– Comunicare acceptare oferta vanzare terenuri agricole (persoane juridice) –Descarca
– Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale (persoane fizice) – Descarca
– Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale (persoane juridice) – Descarca
– Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare (persoane fizice) – Descarca
– Cerere pentru inregistrarea ofertei de cumparare (persoane juridice) – Descarca
– Cerere de retragere a ofertei de vanzare – Descarca
– Decizia persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potentialului comparator – Descarca
– Decizia persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potentialului comparator – Descarca


Autorizare si control:
– Acte necesare eliberarii acordului de functionare / autorizatiei de alimentatie publica – Descarca
– Cerere eliberare acord de functionare – Descarca
– Cerere modificare acord functionare –Descarca
– Cerere modificare program de lucru –Descarca
– Cerere eliberare autorizatie desfasurare activitati de alimentatie publica – Descarca
– Cerere viza acord de functionare – Descarca
– Cerere viza anuala a autorizatiei de functionare pentru unitati de alimentatie publica – Descarca
– Declaratie privind îndeplinirea conditiilor de functionare – Descarca
– Declaratia pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica – Descarca


Evidenta persoanelor:
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) –Descarca
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) –Descarca
– Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania –Descarca
– Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei –Descarca
– Declaratie de primire in spatiu –Descarca
– Cerere de identificare persoana –Descarca


Starea civila:
– Cerere deschidere succesiune –Descarca
-Cerere eliberare copie certificat de nastere / casatorie / deces –Descarca


Taxe si impozite:
ITL002 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor fizice – Descarca;
ITL002 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor juridice – Descarca;
– ITL003 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – Descarca;
– ITL004 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice – Descarca
ITL005 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice –Descarca;
ITL006 – Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – Descarca;
ITL007 –  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice – Descarca;
ITL008 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – Descarca;
ITL009 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice – Descarca;
ITL010 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL011 – Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL012 – Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL013 – Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local – Descarca;
ITL014 – Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice – Descarca;
ITL015 – Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate – Descarca;
ITL008 – Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport –Descarca
ITL012 – Declaratie impozit pe spectacole – Videoteca –Descarca
ITL013 – Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) –Descarca
ITL023 – Cerere avizare constructii speciale – persoane juridiceDescarca
– Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren –Descarca
– Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila –Descarca
DECLARATIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice –Descarca
– Cerere compensare – Descarca
– Cerere restituire – Descarca
– Cerere scoatere din evidentele fiscale a cladirilor /terenurilor – Descarca
– Cerere transfer dosar auto – Descarca


Sport si Agrement:
-Cerere inchiriere Sala de sport – Descarca
-Cerere inchiriere Stadion – Descarca