Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Alocatia de stat pentru copii

ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII
LEGEA nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii – republicata si actualizata

          Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

 1. a) 631 lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
 2. b) 256 lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora..


Acte necesare:

 1. Cerere tip;
 2. Certificat naştere copil ;
 3. Actele de identitate ale parintilor (B.I./C.I./C.I.P.);
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

– La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.

Alocatia de stat pentru copiii nascuti în U.E.

 1. Cerere tip;
 2. Certificat naştere copil;
 3. Actele de identitate ale parintilor (B.I./C.I./C.I.P.);
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar);
 6. Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România. Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
 7. SOLICITARE SUPLIMENTARĂ DE INFORMAȚII;
 8. Declarație (Se completează de ambii părinți);

 
Alocatia de stat pentru copiii nascuti în Republica Moldova

 1. Cerere tip
 2. Certificat naştere copil;
 3. Actele de identitate ale parintilor (B.I./C.I./C.I.P.);
 4. Certificat de căsătorie;
 5. Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar);
 6. Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                 Nume si prenume: _____________________

Data:

                Semnatura: ___________                                           

ATENȚIE!
Nu depuneți solicitările pentru alocațiile de stat pe adresa de e-mail:  das.husi@vs.e-adm.ro

 Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116