Vremea

Weather Icon

Alocatia de stat pentru copii

   Se acorda fiecarui copil, cetatean român sau strain rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pana la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 84 lei, pentru copilul care a depasit varsta de 2 ani, pana la 18 ani, precum si tinerilor care au implinit 18 ani, pana la finalizarea studiilor.

Acte necesare:
Cerere tip :  (Anexa)
Certificat nastere copil -original si copie;
B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinti – original si copie;
Dosar cu sina;
Extras de cont, în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar;
– in situatia in care parintii nu sunt casatoriti, se solicita prezenta ambilor parinti in vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.
 
Observatii:
1. La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor, în ORIGINAL.
2. Se completeaza, în plus, si alte tipizate, în functie de situatie, fiind necesar sa contactati, telefonic sau la sediul Directiei de Asistenta Sociala Husi pentru detalii.
3. IMPORTANT – La depunerea dosarului, este necesara prezenta ambilor parinti, daca nu sunt casatoriti.
 

Alocatia de stat pentru copiii nascuti în U.E.
 – Certificat nastere copil – copie si original;
Buletine /Carti identitate parinti – copie si original;
Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (daca se doreste plata în cont bancar);
Dosar;
Formularul E 411/Adeverinta de la institutiile abilitate (din tara unde s-a nascut copilul) sau adeverinta de salariat cu mentionarea datei angajarii pentru parintii care lucreaza în România.
 


Alocatia de stat pentru copiii nascuti în Republica Moldova
Certificat nastere copil – copie si original;
Buletine /Carti identitate parinti – copie si original;
Extras cont pe numele solicitantului / titularului – (daca se doreste plata în cont bancar);
Dosar;
Adeverinta de la Casa de Asigurari Sociale a Republicii Moldova;
Acordul celuilalt sot (declaratie scrisa de mâna), dupa modelul de mai jos.

ATENTIE!
Cetatenii români din Republica Moldova vor atasa la dosarul pentru alocatie de stat acordul celuilalt sot/sotie/partener, completat dupa urmatorul model:

                                                     DECLARATIE
Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.
                                                Nume si prenume: _____________________
Data:
                                                Semnatura: ___________

                                    

                                                  ATENTIE! NOU
Pentru copiii nascuti în strainatate, cu exceptia celor nascuti in UE si Republica Moldova
        Cetatenii români cu copii nascuti în strainatate, cu exceptia celor nascuti în Uniunea Europeana si Republica Moldova, vor atasa la dosarul pentru solicitarea alocatiei de stat o negatie/adeverinta de la institutia sociala competenta din tara de nastere a copilului, din care sa rezulte drepturile sociale de care beneficiaza parintii pentru copilul respectiv, în tara în care acesta s-a nascut.
          Daca nu este prezentata negatia/adeverinta mentionata mai sus, este necesar ca angajatii Directiei de Asistenta Sociala Husi sa efectueze o ancheta sociala la domiciliu, din care sa rezulte ca parintele solicitant/reprezentantul legal al copilului pentru alocatia de stat locuieste împreuna cu copilul, în municipiul Husi – România.
 

Date de contact:
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI
Str. 1 Decembrie nr. 17
e-mail: das.husi@vs.e-adm.ro
Telefon: 0335 422130 / 0335 422116