Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Compartimentul Resurse Umane

– Asigura salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi si din institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Husi;
Intocmeste proiectul de hotarare pentru aprobarea de catre Consiliul Local a organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Primaria municipiului Husi, respectiv a structurilor organizatorice, a statelor de functii si a numarului de personal pentru institutiile si serviciile publice de subordonare locala;
– Efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din Primaria municipiului Husi si din institutiile si serviciile de subordonare locala, dupa cum urmeaza:
a)incadrarea , transferarea, promovarea in munca, pensionarea si incetarea contractelor de munca;
b)asigura intocmirea, completarea si pastrarea cartilor de munca ale personalului din Primaria municipiului Husi, institutiilor si serviciilor de subordonare locala;
– Asigura inregistrarea si pastrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a fiselor postului; programarea CO; evidenta concediilor medicale si a concediilor fara plata pentru personalul Primariei municipiului Husi si in institutiile si serviciile de subordonare locala;
– Organizeaza concursuri si examene in vederea ocuparii posturilor vacante sau de promovare in clase si grade profesionale;

Date de contact
Compartiment Resurser Umane
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480204, interior 107/Fax: 0235/480126, camera 26
Adresa e-mail:ogru@primariahusi.ro

Persoane de contact:
-consilier Bahnariu Liliana   
-consilier Blanariu Carmen

Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 – 16,00
Vineri: 07,30 – 13,30