Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a productiei de cartof de consum

MINISTERUL AGRICULTURII S1 DEZVOLTĂRII RURALE
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui
Str, Eternităţii, nr.1 cod poştal 730112
Telefon:(004) 0235 311 802; Fax: (004)0235 311 591
E-mail: dadr.vs@madr.ro; www.directiaagricolavs.ro.

Susţinere producţie de cartof de consum în anul 2024

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 150 din data de 23 februarie 2024 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum” în anul 2024, producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător – emis în baza Legii nr. 145/2014 valabil până Ia data de 31 decembrie 2024, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale -constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, societăţile agricole – constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, cu modificările şi completările ulterioare dar şi persoanele juridice au posibilitatea de a se înscrie în acest program până cel târziu la data de 20 mai 2024 inclusiv.

In vederea susţinerii producţiei de cartof de consum – Solanum tuberosum, potenţialii beneficiari ai acestui program au posibilitatea de a utiliza, o suprafaţă cultivată cu cartof de minimum 0,3 ha inclusiv şi să obţină o producţie de minimum 15 tone cartof/ hectar de pe suprafaţa înscrisă (respectiv 4,5 tone cartof/0,3 ha) din care cantitatea de cel puţin 6 tone/ha să fie comercializată până cel târziu la data de 18 noiembrie 2024 inclusiv.

Pentru încasarea acestui sprijin financiar, beneficiarii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de cartof de consum au obligaţia de a depune la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui documentele justificative de valorificare a producţiei de cartof până la dala de 20 noiembrie 2024. Dovada valorificării producţiei de cartof constă în copii ale rapoartelor fiscale de închidere zilnică/bonuri fiscale/ facturi fiscale/file din carnetul de comercializare,

Valoarea sprijinului financiar se acordă proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată şi se acordă in sumă maximă de 200 euro per hectar, plătit în lei la cursul de schimb de 4.9735 lei din data de 29 septembrie 2023.

Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmăreşte creşterea producţiei interne de cartof de consum precum şi echilibrarea balanţei comerciale cu acest produs, prin reducerea importurilor de cartof de consum in anul 2024.

Cu stimă,
Director Executiv
Gigel CRUDU