Vremea

Weather Icon

SMIS 114052 – Elaborare Strategie Dezvoltare Locala

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

SMIS 114052 – ”Sprijin pregatitor pentru eleborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”


Comunicat de presa


Conferinta de inchidere


Comunicat de presa


Prezentare proiect