Vremea

Weather Icon

Site Statistics
  • Today's visitors: 49
  • Total visitors : 20,520

SMIS 114052 – Elaborare Strategie Dezvoltare Locala

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

SMIS 114052 – ”Sprijin pregatitor pentru eleborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”