Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT elaborare PMUD

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificări şi completări ulterioare,

Primarul Municipiului Huşi, aduce la cunoştinţa publică faptul că a iniţiat:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI HUŞI, PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2023-2030care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Huşi, judeţul Valui.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, respectiv pe adresa de email integrare@primariahusi.ro, relatiipublic@primariahusi.ro, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până în data de 20.12.2023, ora 16, cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate înregistrat cu nr.37010/11.12.2023, referatul de aprobare înregistrat cu nr.37009 /11.12.2023 şi nota de fundamentare/referatul de necesitate înregistrat cu nr.37008/11.12.2023.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primariai municipiului Huşi, judeţul Valui dar şi pe pagina de internet www.primariahusi.ro

Primar
ing.Ciupilan Ioan