Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT – solicitare acord mediu parc panouri fotovoltaice

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 – 480009 / fax 0235 – 480126,
e-mail : integrare_husi@yahoo.com

Nr. 1962 din 22.01.2024

ANUNŢ PUBLIC

MUNICIPIUL HUŞI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în municipiul Huși, județul Vaslui” propus a fi amplasat în judeţul Vaslui, municipiul Huşi – extravilan, punct Dric, T. 46, p. 3979.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr.63, Vaslui şi la sediul Primăriei municipiului Huşi, jud. Vaslui, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00 -14,00.

PRIMAR,
ing: IOAN CIUPILAN