Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT – incadrare de catre APM Vaslui in procedura de evaluare parc fotovoltaic

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 – 480009 / fax 0235 – 480126,
e-mail : integrare_husi@yahoo.com

Nr. 2879 din 30.01.2024

ANUNT PUBLIC

 

MUNICIPIUL HUŞI titular al proiectului „Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în municipiul Huşi, judeţul Vaslui”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vaslui, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice în municipiul Huşi, judeţul Vaslui” propus a fi amplasat în judeţul Vaslui, municipiul Huşi – extravilan, punct Dric, T. 46, p. 3979. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui din strada Călugăreni, numărul 63, telefon 0335 401723, în zilele de luni – joi, între orele 800-1600 şi vineri între orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmvs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului – APM Vaslui.

PRIMAR,
ing: IOAN CIUPILAN