Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Masuri in scopul prevenirii incendiilor de vegetatie

PRIMARIA MUNICIPIULUI   HUŞI
Compartiment Protecție Civilă

 ÎN ATENŢIA POPULAȚIEI ȘI REPREZENTANŢILOR OPERATORILOR ECONOMICI DIN DOMENIUL AGRICOL DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI HUȘI

 Având in vedere avertizările meteorologice de vreme caniculară prognozată pentru   perioada următoare,  vă recomandăm să respectați următoarele măsuri în scopul prevenirii incendiilor de vegetație:

ARDEREA MIRIȘTII, A VEGETAȚIEI USCATE ȘI A RESTURILOR VEGETALE

În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă !

 Arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul eliberat de Serviciul pentru Situații de Urgență Huși și cu obținerea acceptului Agenției de Protecție a Mediului.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către seful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens.

În condițiile in care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștii, a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale  se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 • Condiții meteorologice fără vânt;
 • Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere, a mijloacelor și materialelor de stingere a eventualelor incendii;
 • Asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare
 • Asigurarea în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
 • Izolarea zonei de ardere față de căile de comunicație, construții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fășii arate;
 • Parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fășii arate sau colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 metri
 • Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.
 • interzicerea acoperirii cu pamant a focarelor.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR PENTRU PERIOADELE CANICULARE

 Identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate si lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice;

 • Asigurarea si verificarea zilnica a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare;
 • Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
 • Verificare utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere si dotarea accestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricţionarea efectuării, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;
 • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt;
 • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți;
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie, gaze și lichide combustibile, lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA DEPOZITELE DE FURAJE

 • Terenurile destinate depozitării furajelor să fie imprejmuite;
 • Amplasarea depozitelor de furaje se face la distanțe de siguranță astfel încât acestea să nu pericliteze vecinătățile;
 • Amplasarea față de căile de comunicații (drumuri) la o distanță care să nu permită aprinderea intenționată a depozitelor de furaje de catre persoane necunoscute;
 • Evitarea amplasării depozitelor de furaje sub liniile de tensiune;
 • Se interzice amplasarea depozitelor de furaje pe demeniul public;
 • Se interzice cu strictețe accesul copiilor la depozitele de furaje sau în apropierea accestora – prin supravegherea permanentă;
 • Depozitarea furajelor nu trebuie să se facă în condiții de umiditate pentru a se evita autoaprinderea;
 • Transportul de furaje de la depozit la grajduri se face numai ziua, fiind interzisă folosirea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă pe lângă depozitele de furaje: chibirturi, brichete, făclii etc;
 • Arderea resturilor vegetale, gunoaielor deșeurilor este strict interzisă pe timp de vânt, sau uscăciune avansată;
 • Se interzice folosirea instalațiilor electrice improvizate sau cu defecțiuni și nici depozitarea furajelor în apropierea accestora sau a corpurilor de iluminat electric;
 • În incinta depozitelor de furaje se interzice cu desăvârșire fumatul;
 • Se interzice executarea lucrărilor de sudură/tăiere în apropierea depozitelor de furaje;

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN CAMPANIA DE RECOLTARE A CEREALELOR PĂIOASE

 Lucrările de recoltare se vor începe prin protejarea lanurilor față de drumuri, masive păduroase și căi ferate cu care se mărginesc, prin realizarea unor fâșii paralele arate, paiele și cerealele recoltate de accestea fiind evacuate în afara accestor fâșii;

 • Lanurile vor fi izolate prin fâșii arate sau discuite cu lăţimea de peste 20 metri spre drumuri si păduri și de 50 metri spre căile ferate adiacente;
 • Toate mașinile și utilajele agricole vor fi verificate din punct de vedere tehnic, vor fi asigurate cu dispozitive parascântei și vor fi dotate cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – stingătoare, butoaie cu apă de 100 de Litri, lăzi cu nisip, mături cu coadă de cel puțin 2 metri;
 • Salariații au obligația să își însușească principalele reglementări de prevenire și stingere a incendiilor, regulilor privind fumatul și utilizarea focului deschis;
 • Fumatul, iluminatul, cu flacără deschisă și utilizarea focului deschis sunt interzise la mai putin de 100 metri de punctele de recoltare și depozitare a produselor agricole;
 • Terenurile agricole vor fi marcate cu indicatoare de securitate, privind interdicția fumatului și a utilizării focului deschis;
 • Punctele de recoltare vor fi asigurate cu tractoare cu plug cu disc, cisterne cu apă, platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleți, stingătoare, butoaie cu apă;
 • Toate lucrările agricole vor fi efectuate cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei
 • Se va asigura parcelarea suprafetelor mari de teren cultivate cu păioase, prin fâșii longitudinale și transversale;
 • Personalul de deservire a mașinilor și utilajelor agricole va fi instruit pe linia prevenirii și stingerii incendiilor pe bază de fișă individuală în domeniul situațiilor de urgență
 • Paiele rezultate în urma recoltării vor fi strânse, iar miriștea va fi arată imediat.
 • Remedierea unor defecțiuni apărute la mașinile și utilajele agricole la o distanță mai mică de 100 de metri față de lanurile nerecoltate, miriști sau vegetație uscată
 • Alimentarea cu carburanți se va face în punctele de alimentare special amenajate. Este interzis transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, confecționate din material plastic și alimentarea în lan sau la distanțe mai mici de 100 de metri față de accestea, a autovehiculelor mașinilor și utilajelor agricole.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Huși
PRIMAR,
Ing. Ioan CIUPILAN

                                                            

Compartimentul Protecție Civilă
Doru – Ioan Hârjete